session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2022-06-10

Fribeloppet är tillbaka från 1 juli 2022

Den 1 juli är fribeloppet tillbaka för studerande med studiemedel. Det var tillfälligt borttaget under pandemin. Fribeloppet är gränsen för hur mycket inkomster du får ha utan att ditt studiemedel påverkas. Om din inkomst är högre än fribeloppet minskar både bidraget och studielånet.

När du ansöker om studiemedel får du fylla i hur stor inkomst du beräknar ha under det eller de kalenderhalvår som du ansöker för. Med kalenderhalvår menas 1 januari- 30 juni och 1 juli- 31 december. Det kan vara svårt att veta i början av terminen hur mycket du kommer ha i inkomst men fyll i den inkomst du tror du kommer ha. Om det förändras kan du ändra inkomsten i Mina sidor, ringa eller skicka e-post.

Tänk på att

  • om du arbetar i juni 2022 och lönen betalas ut i juli 2022 räknas junilönen som inkomst för det andra kalenderhalvåret 2022. Den kan alltså påverka din rätt till studiemedel under hösten 2022.
  • inkomster under sommaren kan påverka dina bidrag och lån, även fast du inte studerar då
  • fribeloppet gäller även om du bara har bidraget
  • meddela alltid CSN om din inkomst ändras.

Hur stort är fribeloppet?

Hur stort ditt fribelopp är beror på hur många veckor du studerar med studiemedel eller studiestartsstöd och om du studerar på heltid eller deltid. När du fått ett beslut om studiemedel eller studiestartsstöd kan du se ditt fribelopp i ditt beslut, på Mina sidor och i CSN:s app.

Fribelopp för studiemedel, gäller från 1 juli 2022

Fribelopp för studiestartsstöd, 2022

Att ha för hög inkomst kan göra dig återbetalningsskyldig

Vi kontrollerar i efterhand att de inkomstuppgifter som du lämnat stämmer med Skatteverkets beslut om slutlig skatt. Kontrollen görs två år i efterhand.

Om det visar sig att du haft en inkomst över fribeloppet som är högre än vad du meddelat till oss, kan du få ett återkrav. Det innebär att du måste betala tillbaka de pengar du inte haft rätt till.

Här kan du läsa mer om fribelopp och vad som räknas som inkomst.

Inkomst och fribelopp 

Frågor och svar

Jag har redan ett beslut om studiemedel för höstterminen 2022 där min inkomst inte stämmer, vad behöver jag göra?

Om din inkomst inte stämmer med det du meddelat oss i din ansökan kan du ändra detta själv i Mina sidor, ringa eller skicka e-post till CSN.

Hjälpte den här sidan dig?