session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2022-09-05

Studiemedlen höjs med 1000 kronor till följd av högre prisbasbelopp

Regeringen har beslutat om att höja prisbasbeloppet från 2023, från 48 300 kronor 2022 till 52 500 kronor 2023. Det är en höjning med 8,7 procent. Höjningen innebär att studerande med studiemedel får drygt 12 000 kronor för fyra veckors heltidsstudier från och med 2023. En ökning med 1000 kronor jämfört med 2022.

Det höjda prisbasbeloppet innebär också att fribeloppet för 20 veckors heltidsstudier med studiemedel höjs från 93 561 kronor under 2022 till 101 697 kronor för 2023.

Även högre studiestartsstöd

Även studiestartsstödet ökar från och med 2023 med nästan 800 kronor. Studiestarts­stödet för fyra veckors heltidsstudier blir 9 972 kronor, i år är beloppet 9 176 kronor.

Fribeloppet för 20 heltidsveckor med studiestartsstöd höjs från 77 280 kronor till 84 000 kronor.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet är ett belopp som regeringen beslutar om varje år och som hänger samman med det allmänna prisläget. Prisbasbeloppet används bland annat vid beräkning av studiemedelsbelopp, föräldrapenning, sjukersättning och garantipension.

Frågor och svar

Om man redan sökt studiemedel för våren 2023, behöver man då göra en ny ansökan?

Om du redan har ett beslut om studiemedel för våren 2023 så behöver du inte göra en ny ansökan. Höjningen kommer att ske automatiskt.

Påverkar det både bidrags- och lånedelen?

Ja det gäller både bidrags- och lånedelen. Har du endast bidragsdelen så kommer du att få 3 652 kronor för fyra veckors heltidsstudier. Har du både bidrag och lån så blir den totala summan 12 052 kronor för fyra veckors heltidsstudier.

Jag har det högre bidraget, hur mycket pengar kommer jag få?

Det högre bidraget kommer att vara 8 084 kronor för fyra veckors heltidsstudier.

Påverkar det studiebidraget på gymnasiet?

Nej, studiebidraget på gymnasiet påverkas inte av det höjda prisbasbeloppet. Studiebidraget kommer även i fortsättningen att vara 1 250 kronor per månad.

Hjälpte den här sidan dig?