session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2022-09-30

1 oktober öppnar ansökan till Sveriges nya studiestöd - omställningsstudiestödet

Från och med 1 oktober kan du söka det nya omställningsstudiestödet, Sveriges nya studiestöd. Omställningsstudiestödet riktar sig till personer mitt i livet som vill vidareutbilda och kompetensutveckla sig och gör det möjligt att få 80 % av lönen i bidrag upp till ett tak och även möjlighet att låna pengar.

– För många vuxna personer som arbetat en längre tid är det vanliga studiemedlet inget alternativ om man vill vidareutbilda sig, det blir för stor påverkan på ekonomin, säger Annika Fahlander, chef för CSN:s utbetalningsavdelning. Men med det nya omställningsstudiestödet kan man behålla sin vardag medan man skapar en ny, och studera och stärka sig på arbetsmarknaden utan att livet och ekonomin behöver påverkas för mycket.

Vässa kompetensen eller sadla om

Det nya omställningsstudiestödet riktar sig till personer mellan 27 och 62 år och kan ges för 44 veckors heltidsstudier. Det kan exempelvis räcka för en undersköterska som vill vidareutbilda sig till specialistundersköterska eller en ingenjör som vill läsa en påbyggnadsutbildning inom artificiell intelligens. Stödet kan också tas ut under fler veckor till en lägre takt. Du kan också arbeta samtidigt, men bara få stödet för den tid du inte arbetar, till exempel 60 % arbete och 40 % omställningsstudiestöd.

Alla utbildningar som normalt ger studiemedel ger också möjlighet till det nya omställningsstudiestödet, som till exempel studier vid universitet/högskola, folkhögskola, yrkeshögskola eller komvux.

Stödet administreras av CSN

Ansökan om det nya omställningsstudiestödet görs likt andra studiestöd till CSN. För att få stödet beviljat måste utbildningen anses stärka den sökandes position på arbetsmarknaden. För hjälp och vägledning om behoven på arbetsmarknaden och kompetensutveckling kan man vända sig till en omställningsorganisation, som kan skriva ett yttrande om utbildningen till CSN. Vissa omställningsorganisationer kan också betala ut ett kompletterande studiebidrag.

Du kan läsa mer om omställningsstudiestödet på https://www.csn.se.se/omstallning.

Hjälpte den här sidan dig?