session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2023-01-25

Delat anslag per termin för omställningsstudiestödet

Sveriges nya studiestöd omställningsstudiestödet får ett delat anslag för de två ansökningsperioderna. Högst 50 % får delas ut till dem som börjar studera under vårterminen och resten går till dem som börjar under höstterminen.

– Med ett delat anslag riskerar inte pengarna att ta slut för dem som börjar studera andra halvan av året, säger Annika Fahlander, chef för utbetalningsavdelningen på CSN.

Det nya omställningsstudiestödet har blivit mycket eftertraktat. Sedan ansökan öppnade 1 oktober för studier under vårterminen 2023 och fram till årsskiftet kom över 24 000 ansökningar in, nästan fem gånger fler än prognosen. Stödet söks för den termin studierna börjar, och för 2023 har regeringen gett 1,36 miljarder i anslag att dela ut. Nyligen beslutades det att anslaget delas upp, där högst 50 % kan delas ut för vårterminen och sedan 50 % för studier som börjar under höstterminen 2023.

­– Tidigare fanns risken att pengarna för omställningsstudiestöd var slut för dem som skulle börja studera under höstterminen, men med ett delat anslag försvinner den risken, säger Annika Fahlander, chef för utbetalningsavdelningen på CSN. De som därför vill börja studera under hösten 2023 och tänkte söka omställningsstudiestöd när ansökan öppnar 1 april kan därför vara trygga i att det finns medel kvar.

Omställningsstudiestödet planeras att byggas ut successivt de kommande åren. Anslaget att dela ut till de studerande föreslås för 2024 bli 2,84 miljarder och för 2025 4,88 miljarder. 2026 planeras omställningsstudiestödet att vara helt utbyggt. 2023 års anslag beräknas räcka till 8 800 studerande.

Fortsatt långa handläggningstider

Handläggningstiden för att få omställningsstudiestöd är fortsatt lång. Anstormningen av ansökningar, och ett komplext regelverk med avsaknad av praxis, gör att utredningsarbetet tar tid. Hittills har cirka 4 400 beslut fattats där strax över 600 har fått godkänt.

– Jämfört med vanligt studiemedel så görs en mycket mer omfattande utredning för varje ansökan, säger Annika Fahlander. Eftersom stödet är helt nytt med ett komplext regelverk där praxis än så länge saknas behöver vi vara särskilt noggranna i bedömningarna eftersom vi skapar praxis just nu. Det är många villkor som den sökande ska uppfylla. Vi behöver också hämta in uppgifter från andra myndigheter, till exempel uppgifter om inkomst och hur mycket den sökande har arbetat de senaste åren.

Många av de osäkerheter som pekades ut i den utredning som gjordes för omställningsstudiestödet har blivit tydliga efter införandet. Stödet benämns bland annat som den mest komplexa reformen inom studiestödsområdet någonsin. Dessutom var osäkerheten stor kring hur många som skulle ansöka om omställningsstudiestöd.

– Eftersom stödet är helt nytt fanns det osäkerheter, säger Annika Fahlander. Det komplexa studiestödet med många villkor, osäkerheten om hur många som skulle ansöka och den korta införandetiden bidrar till de långa handläggningstiderna.

Osäkerheten är en faktor till att stödet ska byggas ut successivt och vara helt implementerat först 2026. I utredningens förslag nämns också att berörda instanser inte kommer att ha färdiga rutiner eller systemstöd när reformen träder i kraft.

– När vi har ett fullt uppbyggt systemstöd kommer handläggningen att gå snabbare och vi kan arbeta mer effektivt, säger Annika Fahlander. Vi tycker det är beklagligt att man får vänta på beslut, och vi gör allt vi kan för att snabba på.

Hjälpte den här sidan dig?