session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2023-01-25

Statistik om omställningsstudiestödet publicerad

Från och med idag publicerar CSN statistik om det nya omställningsstudiestödet. Statistiken kommer att uppdateras månadsvis och innehåller uppgifter om godkända ansökningar.

Det nya omställningsstudiestödet som går att söka från 1 oktober 2022 har varit mycket eftersökt. Betydligt fler än beräknat har ansökt, och arbetet med att gå igenom de nära 27 000 ansökningarna pågår för fullt. I slutet av november fick de första ansökningarna godkänt, och hittills har över 600 personer beviljats omställningsstudiestöd för studier under vårterminen 2023.

Från och med idag publicerar CSN statistik om beviljade ansökningar om omställningsstudiestödet. Statistiken innehåller information om ålder, sektor, skolformer, folkbokföringslän och -kommun. Även de 20 vanligaste skolorna och utbildningarna redovisas.

Statistiken kommer att uppdateras månadsvis.

Här hittar du statistik om omställningsstudiestödet.

Hjälpte den här sidan dig?