session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2023-03-13

Inkomst, utbildningsnivå och attityder viktigaste faktorerna bakom sämre återbetalning av studielån

Personer med lägre inkomst, lägre utbildningsnivå och med låg vilja att betala är mest sannolika att inte betala tillbaka på sitt studielån. Det visar en ny artikel från CSN som tittat på återbetalningen från låntagare bosatta utomlands.

Historiskt har studielånstagare bosatta utomlands varit sämre på att återbetala på sitt studielån. Återbetalningsgraden, ett mått på hur återbetalningen ser ut bland låntagarna, är 94,4 procent i Sverige och 80,9 procent utomlands. CSN har i en ny artikel tittat på vilka faktorer som påverkar återbetalningen hos utlandsbosatta, och inkomsten är avgörande för huruvida man kan betala tillbaka på sitt studielån eller inte.

– Ofta är det flera faktorer som samverkar och som påverkar återbetalningen, säger Hanna Rösth, analytiker på CSN som skrivit artikeln. Det som avgör mest är inkomsten, att man har de ekonomiska förutsättningarna att betala tillbaka på sitt lån. Vi saknar inkomstuppgifter för de flesta utlandsbosatta låntagare, men för låntagare i Sverige ser vi samband mellan låga inkomster och misskötta betalningar. Det är rimligt att tro att sambandet finns även utomlands. I vissa länder där lönenivån är lägre än i Sverige kan det skapa problem att betala sitt årsbelopp.

Utbildningsnivån påverkar betalningsviljan

Även utbildningsnivån är en viktig faktor. Studier på eftergymnasial nivå ökar sannolikheten att återbetalningen sker enligt plan, ett samband som finns både i Sverige och utomlands. Utbildningsnivån påverkar även viljan att återbetala, även när inkomsten räknas med.

– En trolig förklaring till detta är att högre utbildningsnivå ökar sannolikheten för att få ett arbete och därmed en högre inkomst, säger Hanna Rösth. Kopplingen mellan den högre utbildningsnivån och den ökade betalningsviljan, även med inkomst i beaktande, tyder på att det finns andra aspekter i den eftergymnasiala utbildningen som har betydelse. Man blir mer benägen att betala, helt enkelt.

Ålder och skuldstorlek bidrar

En högre ålder ökar också risken för sämre återbetalning, och även skuldstorleken har betydelse. En låg skuld kan indikera en kort utbildning eller avbrutna studier vilket kan försämra möjligheten att få jobb, medan höga skulder ger höga årsbelopp vilket kan försvåra återbetalningen i praktiken. Även låntagarens egna vilja att återbetala är också av betydelse. En låntagare som flyttar utomlands, och successivt tappar kontakten med Sverige kan se det som mindre viktigt att betala på sitt studielån, i synnerhet om avståndet till Sverige är stort och vistelsen varaktig.

– Våra erfarenheter är att kontakt med låntagarna är viktigt för en fungerande återbetalning, säger Hanna Rösth. Det är viktigt att förmedla att det som låntagarna betalar tillbaka kan nästa generation låna, precis som de lånat av studenterna innan dem.

Riskfaktorer för sämre återbetalning

  • Låg inkomst
  • Lägre utbildningsnivå
  • Högre ålder
  • Låg eller hög studieskuld
  • Attityder till skulder
  • Tiden utomlands och avståndet till Sverige

Grafik - återbetalningsgrad

Återbetalningen skiljer åt mellan de tio vanligaste bosättningsländerna för personer med studielån. Schweiz ligger i topp och Finland i botten. Gemensamt är dock att återbetalningsgraden har ökat de senaste åren. Mest dramatisk har ökningen varit i USA där ett domstolsfall till CSN:s fördel gjort det enklare att driva in skulderna där.

Här kan du läsa artikeln Vad påverkar betalningen hos låntagare bosatta utomlands.

Mer information lämnas gärna av:

Hanna Rösth
Analytiker
060 - 14 63 78

Stefan Tärnhuvud
Pressekreterare
073 18 16 004

Hjälpte den här sidan dig?