session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2023-05-24

Ny statistik för omställningsstudiestödet

CSN har sammanställt statistik för omställningsstudiestödet från 1 oktober fram till vecka 16. Statistiken innefattar ansökningar från 32 000 personer och innehåller uppgifter så som utbildningsval, skolform och inkomst före studier.

Statistiken visar att de som fått godkänt för omställningsstudiestöd studerar breda generella utbildningar, så som fristående kurser vid högskolan eller gymnasiekurser vid komvux. Näst vanligast är inriktningen företagsekonomi, handel och administration följt av informations- och kommunikationsteknik. Bland skolformerna är yrkeshögskola och högskola/universitet de vanligaste alternativen, med över 90 % av alla beviljade ansökningar. För yrkeshögskola är fördelningen mellan kvinnor och män förhållandevis jämn, men på universitet/högskola står kvinnorna för 70 % av alla studerande som fått ett godkänt beslut om omställningsstudiestöd.

Storstadsboende med god inkomst vanligast

Av dem som sökt och fått omställningsstudiestöd är majoriteten kvinnor och knappt en fjärdedel bor i någon av de tre största städerna i Sverige.

– Vi ser att ungefär 75 % av de som fått omställningsstudiestöd är 40 år eller äldre och mer än hälften av dem som studerar med omställningsstudiestöd hade en årlig inkomst före studierna som översteg 400 000 konor, säger Sofia Lennerth, analytiker på CSN.

Andelen som tar lån är något högre än förväntat. Ungefär hälften av de som fått omställningsstudiestöd utnyttjar hittills lånedelen, vilket var något högre än vad som hade antagits på förhand.

Fortsatt högt ansökningstryck

Under den första ansökningsomgången, 1 oktober 2022 – 31 mars 2023, ansökte 23 500 personer om omställningsstudiestöd och nästan 17 000 personer har hittills ansökt om stödet sedan den andra ansökningsomgången öppnade den 1 april. Hittills har 12 800 personer fått ett beslut och ungefär 2 400 personer studerar idag med omställningsstudiestöd. De inledande ansökningarna under första ansökningsomgången innehöll många ansökningar från personer som inte uppfyllde villkoren för stödet, vilket hittills har resulterat i många avslag.

På CSN pågår just nu flera uppföljningsinsatser som handlar om omställningsstudiestöd. Den 15 september 2023 publiceras en delrapport där utvecklingen av stödet följs. Slutrapporten för det arbetet publiceras den 1 april 2025. Den 15 september kommer CSN även att publicera statistik som avser personer som har fått omställningsstudiestöd utbetalat under hela det första halvåret 2023. Från och med februari 2024 kommer officiell statistik om omställningsstudiestödet att presenteras. Mer statistik om omställningsstudiestödet publiceras dessutom löpande varje månad på csn.se.

Hjälpte den här sidan dig?