session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2023-06-13

Psykisk hälsa och egna måendet faktorer bakom frånvaro på gymnasiet

Det egna måendet, egna intressen och vad kompisarna gör är faktorer som påverkar huruvida elever på gymnasiet har ogiltig frånvaro eller ej. Det framgick när CSN undersökte hur rapporteringen av ogiltig frånvaro på gymnasiet kan förbättras.

Ogiltig frånvaro på gymnasiet kan resultera i ett indraget studiebidrag och även återbetalning om man fått pengar felaktigt. När CSN beslutar om studiebidraget ska krävas tillbaka på grund av ogiltig frånvaro tittar man helt på den information man har fått från skolan, som har i uppgift att registrera frånvaron hos eleverna.

– Det är CSN som fattar beslut om studiehjälpen (till exempel studiebidrag, inackorderingstillägg, extra tillägg) ska dras in för en elev, och det beslutet bygger på den information vi får från skolorna. Skolan bedömer vad som räknas som ogiltig frånvaro och uppgår den till mer än fyra timmar per månad kan det rapporteras till oss, och då kan vi fatta beslut om studiebidraget ska dras in. Har man dessutom fått pengar trots frånvaron kan man bli återbetalningsskyldig. Under ett år är det ungefär 8 % av alla elever som får studiebidraget indraget, och det betyder ungefär 29 000 ärenden för oss, säger Cecilia Gustafsson, gruppchef på utbetalningsavdelningen på CSN.

Psykisk ohälsa en faktor

I vintras genomförde CSN ett projekt där man tittade på hur rapporteringen av ogiltig frånvaro från skolorna kunde förbättras. I arbetet genomfördes flera intervjuer med både med lärare och elever och där många insikter kom fram om bakgrunden till ogiltig frånvaro. Det egna måendet visar sig styra mer än reglerna, och även om eleverna har ett arbete vid sidan om eller inte.

– Vi såg att många elever var pålästa och visste att deras frånvaro kan leda till att studiebidraget dras in. I våra samtal med eleverna visar det sig det egna måendet är viktigast, och även vad kompisarna gör och elevens egna intressen. Många har även arbete vid sidan om sin skolgång, och då spelar ett indraget CSN mindre roll, säger Cecilia Gustafsson.

Andra bidrag kan påverkas

Något annat som kom fram var bedömningen av ogiltig frånvaro från skolorna. Om en elev har upprepad frånvaro på sammanlagt fyra timmar eller mer under en månad, kan skolan rapportera det till CSN. Men i vissa fall kan skolorna avstå från att göra det utifrån hur elevens situation ser ut.

– Många elever visste inte att indraget studiebidrag kan påverka möjligheten att få andra bidrag, exempelvis bostadsbidrag från Försäkringskassan. I vissa fall har lärare berättat att de inte rapporterat ogiltig frånvaro och riskerat andra indragna bidrag till familjerna eftersom deras ekonomiska situation inte skulle klara det. Dessa olika bedömningar mellan olika personer är också något som vi ser påverkar motivationen hos eleverna, säger Cecilia Gustafsson.

Resultatet från projektet visar att rapporteringstjänsten från skolorna till CSN kan förbättras, men även informationen till skolorna och eleverna kan bli tydligare.

– Information är ett av våra viktigaste verktyg här, och vi ser vi att informationen till eleverna kan bli bättre. Det är viktigt att man fullt ut förstår konsekvenserna av ogiltig frånvaro, säger Cecilia Gustafsson.

Fakta - Ogiltig frånvaro på gymnasiet

Om en elev har en ogiltig frånvaro på mer än fyra timmar på en månad kan skolan rapportera det till CSN. Vad som anses vara ogiltig frånvaro är skolans egna bedömning. CSN kan sedan utifrån skolans rapport fatta beslut om att studiebidraget ska dras in. För att få studiebidraget utbetalat igen behöver skolan skicka in att eleven är åter i heltidsstudier.

Varje år rapporterar CSN statistik över hur många som fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro, något som oftast brukar användas som ett mått på hur många som skolkar. Statistiken är dock ett osäkert mått på skolk eftersom indraget studiebidrag grundar sig på skolans egna bedömning, som kan variera.

Hjälpte den här sidan dig?