session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2023-09-11

Nu kan skolor visa information från CSN via RSS-flöden

Nu kan skolor prenumerera och visa information från CSN via RSS-flöden. Syftet är att ge relevant information och påminnelser för att underlätta för studerande.
– Det är ett bra och lättsamt sätt för att studenterna inte ska missa någon viktig information från CSN säger Bengt Nilsson, webbkoordinator på Mittuniversitetet.

Med hjälp av CSN:s prenumerationsflöde får studerande den information och tips som kan underlätta för deras studier och studielån. Den varierar under året och utifrån vad som är aktuellt då på deras skola. Det kan till exempel vara påminnelser om att lämna in studieförsäkran, att hålla koll på fribeloppet eller att de studerande ska meddela CSN ifall de gör ändringar i sina studier.

Mittuniversitet var först att använda tekniken och visar CSN:s RSS-flöde både på sin webbplats och sina informationsskärmar på campus sedan i början av året.
– Det är ett bra och lättsamt sätt för att studenterna inte ska missa någon viktig information från CSN, säger Bengt Nilsson, webbkoordinator på Mittuniversitetet.

Exempelbild från Mittuniversitetets hemsida som visar en av nyheterna från CSN:s RSS-flöde. På bilden är det en grafik med en penna som bockar av rutor med en text om att komma ihåg att ansöka om studiemedel inför höstens studier.

Så här ser presentationen av CSN:s RSS-flöde ut på Mittuniversitetets hemsida och studentwebb.

Ska öka medvetenheten

Satsningen drog i gång under 2023 som en del av CSN:s arbete med att minska antalet felaktiga utbetalningar och öka medvetenheten kring just sitt studiestöd.
- Vi vill finnas där våra kunder är och tillhandahålla den information som är aktuell för både mottagaren och perioden, säger Pauline Olsson, verksamhetsutvecklare på CSN, och en av dem som ansvarat för projektet.

Fördelen med RSS-flöde är att budskapen helt kan anpassas till högskolestuderande, studerande på komvux, yrkeshögskolor eller gymnasium.
– Intresset från skolorna har ökat hela tiden sedan vi började med detta och genom att samarbeta med dem får vi ytterligare en kontaktyta mot alla som studerar, säger Pauline Olsson.

Informationen styrs av studerandes frågor

Nyhetstexterna produceras av CSN:s kundserviceredaktion som har koll på vilka frågor kunderna hör av sig om, och vad de behöver veta just den perioden. I en tidig webbundersökning som Mittuniversitetet gjorde någon månad efter att de börjat visa CSN:s information tyckte 50 procent av de svarande att det är bra att den visas på skolans studentwebb och på informationsskärmarna. Majoriteten som sett informationen tyckte även att den hjälpte dem vid tillfället, eller att de lärde sig något nytt.

Läs mer om CSN:s RSS-flöde här.

Hjälpte den här sidan dig?