session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2023-09-12

Studiemedlet och fribeloppet höjs 2024

Från 2024 höjs prisbasbeloppet och därmed höjs också studiemedlet med omkring 1 100 kronor till 2024. Även fribeloppet höjs vilket innebär att en studerande med fullt studiemedel under 20 veckor får tjäna omkring 111 000 kronor det halvåret.

Statistikmyndigheten SCB räknar årligen fram ett nytt prisbasbelopp som fastställs av regeringen. Prisbasbeloppets nivå räknas fram utifrån det allmänna prisläget och används för att beräkna ett flertal ersättningar och bidrag i Sverige, däribland studiemedlet.

För 2024 är det nya prisbasbeloppet fastställt till 57 300 kr vilket innebär att en studerande med fullt studiemedel (bidrag och lån) kommer från och med nästa år få 13 156 kronor för fyra veckors heltidsstudier. Sedan 2020 har studiemedlet höjts med 2 296 kronor och sedan 2023 med 1 104 kronor. Av höjningen för 2024 på 1 104 kr höjs bidraget med 336 kronor, och lånet med 768 kronor

Även gränsen för vad man får tjäna innan studiemedlet påverkas, det så kallade fribeloppet, höjs. Från 2024 är den nya gränsen vid 20 veckors studier under ett halvår 110 995 kronor, vilket innebär att man som mest får ha 18 500 kronor i inkomster i månaden innan studiemedlet reduceras.

Studiestartsstödet, som är ett bidrag för arbetslösa, höjs också till 2024. Det nya beloppet för studiestartsstödet uppgår till 10 884 kronor för fyra veckors heltidsstudier.

Nya belopp 2024

Höjningen omfattar både bidrags- och lånedelen i studiemedlet och har man ett beslut om studiemedel för 2024 kommer de nya beloppen betalas ut automatiskt. Studiebidraget på gymnasiet påverkas inte av prisbasbeloppet, utan är bestämt av riksdagen ska vara 1 250 kronor per månad.

Hur fungerar studielånet?

Är du nyfiken på hur studielånet fungerar? Hör vår utredare Patric förklara vad som är speciellt med studielånet och varför det skiljer sig mot andra lån.

Hjälpte den här sidan dig?