session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2023-10-13

Kvinnor dominerar bland studiemedelstagare på högskolenivå – Anniqa, 45 år: ”Vill förbättra min lön”

Kvinnor har länge dominerat bland studerande med studiemedel på högskole- och universitetsnivå. Förutom fristående kurser läser de flesta utbildningar inom hälso- och sjukvård, eller till pedagogik och läraryrket.
– Jag studerar för att jag vill förbättra min lön och mina villkor, säger 45-åriga Anniqa Fjellerad Persson, som läser till förskollärare på Luleå tekniska universitet.

Ungefär 6 av 10 av studiemedelstagarna som studerat på högskola och universitet under åren 2002–2022 har varit kvinnor. Förra året läste 8 av 10 av de kvinnor som studerade på eftergymnasial nivå med studiemedel på just högskola eller universitet.

Kvinnor har under många år varit överrepresenterade bland studiemedelstagarna på CSN, oavsett utbildningsnivå. En del av förklaringen till att kvinnor dominerar är att de i högre utsträckning läser studieförberedande program på gymnasiet, och att det krävs en högskoleutbildning för många kvinnodominerande yrken, enligt Carl-Johan Stolt, analytiker på CSN.

– Den kvinnliga dominansen bland studiemedelstagarna, och även bland dem med omställningsstudiestöd, grundläggs redan på gymnasieskolan. Där väljer fler män att studera på yrkesprogram medan kvinnorna oftare läser högskoleförberedande program. Detta leder till att männen dels ofta saknar behörighet till högskoleutbildning, och dels inte lika ofta som kvinnorna väljer att läsa vidare, säger Carl-Johan Stolt.

Många studerar inom vård- och lärarområdet

De senaste åren har de populäraste högskoleutbildningarna bland kvinnor som studerar med studiemedel varit inom hälso- och sjukvårdsområdet, bland annat sjuksköterskeutbildning, och inom lärarområdet. I topp ligger dock fristående kurser, som kan innefatta alla slags områden.

Den kvinnliga dominansen ökar också bland studiemedelstagarna med stigande ålder. Av de som studerade med studiemedel vid högskolan och var 40 år eller äldre, var hela 75 procent kvinnor under 2022, jämfört med 60 procent av samtliga studiemedelstagare.

Anniqa sitter i randig svart/vit långärmad tröja och glasögon med ett mönstrat hårband i håret, framför sitt skrivbord där hon studerar.

Anniqa Fjellerad Persson är tidigare utbildad barnskötare, nu studerar hon till förskollärare. Foto: Privat

45-åriga Anniqa Fjellerad Persson i Skellefteå är en av dem. Hon kommer från Danmark och flyttade till Sverige för över tio år sedan då hennes man fick jobb här.

– Jag testade lite olika jobb innan jag hamnade inom barnomsorgen i vikariepoolen. Jag hade tur och blev tillsvidareanställd och fick erbjudande om att läsa till barnskötare via jobbet på arbetstid. Efter det blev jag sugen på att läsa till förskollärare, säger hon.

Kvinnor i majoritet bland examinerade sedan 1977

Fler kvinnor än män har tagit examen vid universitet och högskolor ända sedan högskolereformen 1977, enligt siffror från Universitetskanslersämbetet. I samband med den reformen fördes flera eftergymnasiala utbildningar till högskolan.

– Då tillkom många utbildningar i högskolan som dominerades av just kvinnor, bland annat lärarutbildningar och sjuksköterskeutbildningar, säger Carl-Johan Stolt.

Återgår oftare till studier

Bland alla studiemedelstagare studerar kvinnor i högre utsträckning än män på deltid. De återgår oftare till studier på universitet och högskola eller yrkeshögskola, och äldre kvinnor tycks lite oftare studera för att vidareutbilda sig inom sitt yrke medan äldre män ofta studerar för att de har blivit arbetslösa.

Barnskötaren Anniqa Fjellerad Persson i Skellefteå hade varit sugen på att läsa till förskollärare i flera år. Hon sökte utbildningen i Skellefteå redan 2013 när den fanns där, men för att komma in behövde hon då läsa upp sin engelska, vilket hon gjorde.

– Men sedan blev jag gravid och därför var det först för två år sedan som det blev av. Då sökte jag utbildningen i Luleå eftersom den inte fanns kvar här, och kom in, säger hon.

Anniqa i randig långärmad tröja står framför sitt skrivbord och läser i en bok. Bakom henne är ett fönster där ett rött äppelträd tittar fram.

Enligt Anniqa Fjellerad Persson är det aldrig för sent att lära sig något nytt. Foto: Privat

Sedan hösten 2021 läser Anniqa förskollärarprogrammet på Luleå tekniska universitet. Utbildningen läser hon på distans och hon tar examen 2025. I början finansierade hon sina studier genom studiemedel, men när omställningsstudiestödet kom förra året så fick hon det, vilket hon är tacksam för eftersom hon då slipper låna pengar. I utbildningen ingår även teorikunskap inom exempelvis ledarskap, det tänker hon kan stärka hennes kompetens ytterligare inom yrket.

– Jag studerar för att förbättra min lön och mina villkor. Det är aldrig för sent att börja studera. Samhället utvecklar sig ständigt och för att inte bara göra som man brukar så kan en utbildning utveckla även en som är ”äldre” himla mycket. Jag lär mig nytt varje dag och inser att jag kommer att känna mig mer trygg inom barnomsorgen eftersom jag nu har teorin och läroplanen att relatera till, säger Anniqa Fjellerad Persson.

Kvinnor som studerar med studiemedel

  • Av de studiemedelstagare som studerat på högskola och universitet de senaste tjugo åren har cirka 60 procent varit kvinnor.
  • Kvinnor studerar oftare på medellånga eftergymnasiala utbildningar, vilket innebär att de har studiemedel för studier motsvarande 2–4 år på heltid. Den här fördelningen har varit relativt stabil över åren och beror på att många kvinnodominerade utbildningar är medellånga, exempelvis socionomutbildning och sjuksköterskeutbildning och flertalet utbildningar till lärare.
  • Kvinnor återgår till studier på högskola eller universitet med nya studiemedel oftare än män.
  • Kvinnor är överrepresenterade bland studiemedelstagarna som studerar på deltid.
  • Kvinnor betalar tillbaka sina studielån i högre grad än män och det är mindre vanligt att kvinnor får krav överförda till Kronofogden, trots att män generellt har högre inkomster.
Hjälpte den här sidan dig?