session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2024-03-11

CSN publicerar årsredovisningen för 2023

CSN fortsätter under 2023 att leverera enligt förväntningarna från vår uppdragsgivare. Det kan man
nu läsa i CSN:s årsredovisning för 2023. Där rapporterar
vi att studiestödet förmedlas på ett korrekt sätt och i rätt tid. Att de flesta kunder är nöjda med vår service som helhet. Men också att en av utmaningarna finns inom verksamhetsområdet omställningsstudiestöd – där
CSN har kraftsamlat under 2023.

När 2023 har lagts till handlingarna kan CSN titta tillbaka på ett bra år för det svenska studiestödet. Vi har förkortat handläggningstiderna för studiemedel Sverige och utland. Vi har också vidareutvecklat samordningen inom området. Det har lett till att styrningen och uppföljningen blivit mer systematisk och ändamålsenlig.

Ett område där CSN haft utmaningar är omställningsstudiestöd. Där har vi haft lång handläggningstid och svårt att möta kundernas efterfrågan på ett bra sätt. Under året har hela CSN därför kraftsamlat för att hantera de utmaningar som finns inom området.

Arbete för att säkerställa det cirkulära studiestödet

CSN:s systematiska arbete med att säkerställa korrekta utbetalningar och motverka bidragsbrott bidrar till det övergripande målet om att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Under 2023 upptäckte CSN felaktiga utbetalningar motsvarande 1,0 procent av de totalt utbetalade beloppen.

Flera insatser har också gjorts för att öka återbetalningen på både kort och lång sikt. Återbetalningsgraden har ökat för låntagare bosatta i utlandet. För hela gruppen låntagare, oavsett bosättning, är återbetalningsgraden marginellt lägre än under 2022. CSN genomför rättsligt arbete utomlands med olika typer av insatser.

Den personliga kontakten med kunden är en viktig faktor för att öka återbetalningen. Åtta av tio kunder är nöjda med vårt bemötande. Under 2023 har CSN arbetat vidare med insatser för att säkerställa ett gott bemötande av våra kunder.

Kunderna har förtroende för oss

Vi har fortsatt högt förtroende bland våra kunder. Kundundersökningarna visar att våra kunder generellt är fortsatt nöjda med vår handläggning och service. Undersökningarna visar också att nio av tio studiestödskunder har förtroende för CSN.

Även i den externa mätning som utförs av Kantar Public (Sifo) framkommer det att förtroendet för CSN ligger på en hög nivå. Vi är en av de myndigheter som bedöms ha högt anseende. Indexvärde över 50 klassificeras som högt av Kantar Public (Sifo) och CSN är en av 14 myndigheter som har ett värde över 50. CSN:s anseende-index har haft en positiv utveckling över tid och ökat från index 40 år 2018 till index 54 år 2023.

– CSN har under 2023 gjort studier möjligt på många olika sätt. Vi har hanterat uppdraget väl och gör sammantaget ett gott resultat. Tacksamhet och applåder från mig till laget CSN som fortsätter att ta stort ansvar samt agera med flexibilitet, samarbetsvilja och tillit till varandra och övriga som vi samarbetar med, säger Christina Forsberg, generaldirektör.

Mer om detta och ännu fler resultat från 2023 hittar ni här: CSN:s årsredovisning 2023 Pdf, 15 MB.. Läs också rättelseblad för CSN:s årsredovisning 2023 här Pdf, 270 kB..

Hjälpte den här sidan dig?