session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Ledarskap

Alla chefer på CSN har ett viktigt uppdrag. Som chef är du en förebild för dina medarbetare. Därför leder och styr vi med tillit som förhållningssätt.

På CSN använder du ditt nära ledarskap för
att skapa förutsättningar så att medarbetarna kan utföra sina
uppdrag, vara aktiva medledare och känna arbetsglädje.

Det innebär att du:
• leder i förändring
• är i ständig utveckling
• lever och förmedlar CSN-huset och dess förhållningssätt
• coachar, stödjer och är tillgänglig för dina medarbetare
• skapar förutsättningar för dialog, återkoppling och
samverkan
• visar respekt, tillit, empati och skapar förtroende
• är tydlig, står för dina åsikter och agerar konsekvent
• tar ansvar och initiativ, visar mod och fattar beslut

Nyfiken på vad det innebär att leda och styra med tillit? Se seminariumet med generaldirektör Christina Forsberg och avdelningschef Maria Edström här.

Uppdaterad: 2023-03-29
Hjälpte den här sidan dig?