Hoppa till innehåll

Anmälan om företrädesrätt till återanställning vid CSN

Du som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller om du haft en visstidsanställning som löpt ut kan ha rätt till företrädesrätt till återanställning. För att omfattas av företrädesrätt ska du bland annat ha varit anställd i staten mer än tolv månader sammanlagt under de senaste tre åren. 

Av ditt varselbesked/uppsägningsbesked framgår om du har rätt till företrädesrätt eller inte. Företrädesrätt till återanställning gäller från den dag då besked lämnats samt under nio månader efter det att anställningen upphört. En förutsättning är att du har rätt kvalifikationer för tjänsten. Saklig grund såsom förtjänst och skicklighet ligger till grund för alla anställningar.

Hur anmäler du anspråk på företrädesrätt?

Du måste själv anmäla anspråk på företrädesrätt till återanställning. Det är möjligt att anmäla detta när som helst under hela den tid som återanställningsrätten gäller.

Klicka på knappen "Anmälan om anspråk på företrädesrätt" nedan. Du ansvarar själv för att hålla kontaktuppgifter och CV uppdaterat.

Vid frågor vänligen kontakta HR-avdelningen

Uppdaterad: 2022-08-30
Hjälpte den här sidan dig?