Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

Förordningar

Förordningar som styr CSN:s verksamhet

Förordningar beslutas av regeringen och de finns i Svensk författningssamling (SFS).

Du kan även hitta dem på Lagrummet, som är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation.

Vissa förordningar finns publicerade i CSN:s författningssamling i stället för i SFS.

Studiestödsförordningen

Studiestödsförordningen innehåller närmare bestämmelser om studiestöd och följer samma kapitelindelning som studiestödslagen.

  • Första kapitlet innehåller inledande bestämmelser om vilka utbildningar som kan ge rätt till studiestöd och att regeringen beslutar om dessa.
  • Andra kapitlet handlar om studiehjälp.
  • Tredje kapitlet handlar om studiemedel.
  • Fjärde kapitlet handlar om återbetalning av studielån.
  • Femte kapitlet handlar om återkrav av studiestöd.
  • Sjätte kapitlet handlar bland annat om uppgiftsskyldighet för skolor och myndigheter.
  • I bilagan till studiestödsförordningen finns en förteckning över de skolor och utbildningar som ger rätt till studiestöd.

Till studiestödsförordningen (2000:655)

Tidigare studiestödsförordningar

De gamla upphävda studiestödsförordningarna gäller fortfarande för lån tagna före 1989 samt för lån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001.

Studiestödsförordningen (1973:418)

SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster) (pdf, 3 MB)

Om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

TUFF är en teckenspråksutbildning för föräldrar med barn som är beroende av teckenspråk för att kunna kommunicera. Föräldrar som deltar i utbildningen kan få ersättning från CSN. I förordningen kan du läsa om reglerna för TUFF-ersättning.

Förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

Om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasiet

Den som är hörselskadad eller rörelsehindrad kan få bidrag till vissa kostnader vid en gymnasieutbildning på riksgymnasium, så kallat Rg-bidrag. Det krävs då att personen tillfälligt bor på utbildningsorten på grund av lång resväg till skolan. I förordningen kan du läsa om reglerna för Rg-bidrag.

Förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan

Om lån till hemutrustning för flyktingar

Utländska medborgare som omfattas av kommunernas flyktingmottagande kan få låna pengar av CSN för att köpa hemutrustning till sitt hem. I förordningen kan du läsa om reglerna för hemutrustningslån.

Förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning

Denna förordning innehåller bestämmelser om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning (lärlingsersättning).

Förordning (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning

Studiestödsdataförordningen

Studiestödsdataförordningen (2009:321) innehåller kompletterande bestämmelser om behandlingen av personuppgifter som omfattas av studiestödsdatalagen (2009:287).

I förordningen finns det bland annat närmare bestämmelser om tillåtna ändamål för CSN:s behandling av personuppgifter, intern elektronisk tillgång till personuppgifter och gallring. Förordningen innehåller också detaljerade bestämmelser om direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande av personuppgifter.

Studiestödsdataförordning (2009:321) (nytt fönster)

Ikon för senast publicerad Senast publicerad: 2017-12-13
Hjälpte den här sidan dig?
eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster