Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

Vårt rättsliga arbete i utlandet

Lånen måste betalas tillbaka

För att Sverige ska kunna ha ett hållbart studiestödssystem måste lånen betalas tillbaka. CSN har ett uppdrag att se till att studielånen blir betalda oavsett om man bor i Sverige eller utomlands.

I Sverige drivs obetalda studielån in genom Kronofogden. Om låntagaren bor i utlandet finns inte den möjligheten. CSN måste därför vidta andra åtgärder för att se till att studielånen blir betalda. Dessa åtgärder kan se olika ut beroende på var låntagaren är bosatt. Vanligtvis måste CSN driva en rättslig process i utlandet för att kunna driva in det obetalda beloppet. Sådana processer pågår löpande i många olika länder.

En dom i utlandet kan påverka låntagarens kreditvärdighet på samma sätt som en fordran hos Kronofogdemyndigheten kan göra.

Aktuellt just nu

CSN försöker kontinuerligt att komma i kontakt med låntagare som är bosatta utomlands och ligger efter med återbetalningen av sina lån. Kontaktförsöken sker via mejl och telefon. Syftet är att prata om återbetalningen av studielånet och eventuella återkrav. CSN informerar även om skuldens storlek samt vilka belopp som är förfallna till betalning. CSN erbjuder personlig kontakt för att hjälpa låntagare att komma i kapp med obetalda årsbelopp. Vid kontakt kommer CSN och låntagaren oftast fram till en godtagbar lösning. De låntagare som CSN inte får kontakt med eller som inte vill komma fram till en lösning kan bli aktuella för rättsliga åtgärder.

CSN vidtar rättsliga åtgärder i flera länder, främst inom norden och Europa men även i USA och Australien. De rättsliga åtgärderna varierar beroende på vilket land låntagaren bor i.

Norge

I Norge kan CSN, via Svea Inkasso, ansöka om utmätning av obetalda årsbelopp och återkrav direkt till Norges motsvarighet till Kronofogden. Det är ett snabbt och effektivt sätt att driva in obetalda belopp utan rättslig process i domstol.

I de fall en låntagare inte betalar ett studielån som är uppsagt till omedelbar betalning går CSN vidare till rättslig process i norsk domstol. CSN har ett flertal domar mot låntagare i Norge som avser uppsagda lån. I de fall låntagaren inte betalar hela lånet omgående ansöker CSN om utmätning av beloppet.

Övriga Norden och Europa

I de fall en låntagare inte betalar ett studielån som är uppsagt till omedelbar betalning går CSN vidare till rättslig process i respektive lands domstol. CSN har ett flertal domar mot låntagare boende i bland annat Danmark, Tyskland och Storbritannien som avser uppsagda lån. I de fall låntagaren inte betalar hela lånet omgående ansöker CSN om utmätning av beloppet.

USA

Sedan en federal domstol har funnit att svenska preskriptionsregler ska gälla vid indrivning av svenska studielån i Kalifornien samt att det även var korrekt att CSN stämde låntagaren i Kalifornien och inte i Sverige, fortsätter CSN att stämma låntagare i USA som inte betalar ett studielån som är uppsagt till omedelbar betalning. Det har bland annat resulterat i ett antal tredskodomar till CSNs fördel. En tredskodom är en dom som meddelats mot en part som inte kommit in med svaromål eller inte kommit till en förhandling och som innebär att parten förlorat målet.

Australien

I de fall en låntagare inte betalar ett studielån som är uppsagt till omedelbar betalning går CSN vidare till rättslig process i Australiensk domstol. CSN har ett antal domar mot låntagare i Australien som avser uppsagda lån. I de fall låntagaren inte betalar hela lånet omgående ansöker CSN om utmätning av beloppet.

Utmätning av tillgångar i Sverige

CSN ansöker kontinuerligt om utmätning hos Kronofogden i Sverige för låntagare som inte betalar och som är bosatta i utlandet men har tillgångar i Sverige. Det kan innebära att Kronofogden i Sverige utmäter till exempel pengar eller en fastighet samtidigt som CSN kräver betalning i utlandet. 

Ikon för senast publicerad Senast publicerad: 2018-02-12
Hjälpte den här sidan dig?
eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster

Dold textmodul