session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2017-06-15

Studerande ger gott betyg till yrkeshögskolan

Studerande vid yrkeshögskolan är mer nöjda med sin studiesituation än studerande vid högskolan. De upplever även mer sällan stress.

Däremot tycker studerande på yrkeshögskolan att de har en tuffare ekonomisk situation jämfört med studerande på högskolan.

CSN presenterar idag en undersökning som handlar om situationen för de studerande på Yrkeshögskolan. Under 2016 studerade 47 800 personer i yrkeshögskolan.

Nästan 9 av 10 studerande på yrkeshögskolan upplever att de har en bra eller mycket bra studiesituation.

– Många säger att lärarnas förmåga att lära ut är bra eller mycket bra. En betydligt högre andel studerande på yrkeshögskolan än i ordinarie högskolan säger dessutom att studierna går bra att kombinera med privatlivet, säger Jennie Nilsson, utredare vid CSN:s utvärderings- och statistikkontor.

Ekonomin upplevs som sämre

Däremot upplevs den ekonomiska situationen som sämre bland de studerande på yrkeshögskolan, jämfört med studerande på högskolan. 39 procent av de studerande på yrkeshögskolan upplever ekonomin som dålig, motsvarande siffra på högskolan är 32 procent.

– Nöjdheten över ekonomin är lägre i alla åldersgrupper på yrkeshögskolan. Det beror sannolikt på att de studerande på yrkeshögskolan har högre boendekostnader och att de mer sällan får ekonomiskt stöd från föräldrarna, säger Jennie Nilsson.

En annan faktor som sannolikt förklarar de upplevda skillnaderna i ekonomin är att en högre andel studerande på yrkeshögskolan studerar på heltid. Det gör att en lägre andel vid yrkeshögskolan arbetar vid sidan av studierna, jämfört med på högskolan.

– Däremot upplever en betydligt lägre andel studerande på yrkeshögskolan hälsobesvär. Skillnaden är särskilt stor när det gäller upplevelsen av stress, säger Jennie Nilsson.

Till rapporten: Studerande vid yrkeshögskolan – Ekonomisk och social situation Pdf, 2 MB.

För mer information: Jennie Nilsson, utredare vid utvärderings- och statistikkontoret, 076-101 47 99.

Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-119 65 51.

Hjälpte den här sidan dig?