session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2017-06-22

Studerande ser mer allvarligt på bidragsbrott

Studerande tycker att det är allvarligare med felaktiga utbetalningar av studiestöd nu än tidigare. En högre andel anger också att de skulle betala tillbaka pengar som de fått felaktigt. Det visar ny kartläggning från CSN.

CSN har genomfört två liknande enkätundersökningar av studerandes attityder till bidragsbrott och felaktiga utbetalningar. En genomfördes 2010 och en under 2016.

Andelen studerande som tycker att det är allvarligt eller mycket allvarligt att få ut mer studiestöd än man har rätt till har ökat kraftigt över tid. 2010 var andelen 73 procent. Motsvarande siffra 2016 89 procent.

- En högre andel säger också att de inte skulle behålla pengar som betalats ut felaktigt. Det är en positiv utveckling eftersom vi behöver en bred uppslutning att det inte är acceptabelt att behålla mer studiestöd än man har rätt till, säger Helena Rönnblom, kontrollanalytiker vid CSN.

Tydliga könsskillnader

Kvinnor och män tycks ha ungefär samma kunskaper om vad som är brottsligt, men ger uttryck för olika attityder.

- Kvinnor anser oftare än män att det är allvarligt att försöka få ut mer pengar än vad man har rätt till, och män svarar oftare att de skulle behålla pengarna om de fick för mycket utbetalt. Den här skillnaden består över tid, säger Helena Rönnblom.

Viss osäkerhet om vad som är brottsligt

En nyhet i den senaste undersökningen är att CSN frågat om vilket ansvar de studerande uppfattar sig ha gentemot CSN och vad som kan vara brottsligt. Nästan alla vet att det kan vara brottsligt att ansöka om studiemedel utan att ha för avsikt att studera.

Däremot är det många som inte känner till att det kan vara brottsligt att få studiemedel för heltidsstudier fast man bara läser 75 procent samtidigt som man läser till en omtenta. Bara 4 av 10 svarade att det kunde vara brottsligt.

- Vi på CSN behöver bli bättre på att förmedla vilket ansvar de studerande har och vad konsekvenserna kan bli om det blir fel. Att fler nu vill göra rätt innebär att vi har goda möjligheter att förebygga oavsiktliga fel, säger Helena Rönnblom.

Fakta felaktiga utbetalningar CSN:
CSN återkrävde 485 miljoner kronor för felaktigt utbetalt studiestöd under 2016, det motsvarar 1,6 procent av det totalt utbetalda beloppet. CSN polisanmälde 242 personer under 2016.

För mer information: Helena Rönnblom, kontrollanalytiker, 070-312 61 97.

Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare, 076-119 65 51.

Till rapporten: Attityder till bidragsbrott Pdf, 659 kB.

Hjälpte den här sidan dig?