session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2017-07-13

Fortsatt hög andel elever som får studiebidraget indraget på grund av skolk

Drygt 25 500 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det motsvarar 7,9 procent av alla elever. Nivån är den samma som i fjol – rekordhög.

Under läsåret 2016/2017 fick 7,9 procent av Sveriges cirka 321 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av skolk. Motsvarande siffra för de föregående läsåren var 7,9 respektive 7,1 procent. Årets siffra ligger kvar på en rekordhög nivå.

Andelen personer med indraget studiebidrag har ökat de senaste tio läsåren. En förklaring är de skärpta riktlinjerna för skolornas rapportering som CSN införde för fem år sedan. Ytterligare en förklaring är att en allt högre andel elever får studiebidraget indraget i storstäderna.
- Framför allt Stockholms och Skåne län har fått en högre andel skolkare på senare år. En stor del av gymnasieeleverna finns i dessa län och när det ökar där har det en tydlig påverkan på utvecklingen för landet som helhet, säger Magnus Berndtsson, kontorschef vid CSN.

I Stockholms län fick 11,5 procent studiebidraget indraget på grund av skolk, den högsta andelen i hela landet. Motsvarande andel för Skåne var 9,1 procent. Gotland, som tidigare legat i topp i statistiken, har minskat sin andel avsevärt det gångna läsåret.

Gymnasieskolorna har till uppgift att rapportera in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid till CSN. Gränsen och praxis har varit i stort sett konstant sedan 2012.

Färre till Kronofogden

Knappt hälften med indragen studiehjälp får ett återkrav. 11 procent i den gruppen hamnar hos Kronofogden eftersom de inte klarar av att betala tillbaka. Det är en betydligt lägre andel jämfört med föregående år.
- Andelen med betalningsproblem har minskat i flera års tid. Det är glädjande och en förklaring är att CSN jobbat aktivt med att ringa upp studerande som riskerar att få sitt återkrav överfört till Kronofogden, säger Magnus Berndtsson.

63 procent av samtliga skolkare är pojkar, 37 procent är flickor. Fristående skolor rapporterar en högre andel skolkare än de kommunala skolorna. Studerande med lärlingsersättning får mer sällan sitt studiebidrag indraget på grund av skolk, jämfört med övriga gymnasiestuderande.

Fakta om statistiken 2017 Pdf, 178 kB.

För mer information: Magnus Berndtsson, kontorschef vid CSN, 08-674 45 44, 070-2541837

Presskontakt och mer information: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 060-186155, 076-1196551.

Hjälpte den här sidan dig?