session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2017-11-14

Utbytesstuderande får högre inkomster än andra studerande

Utbytesstuderande är oftare sysselsatta och får högre inkomster jämfört med andra studerandegrupper. De är även riktigt bra på att betala tillbaka på studielånen.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB) tittat på vad som hänt med studerande i utlandet mellan åren 2007 och 2009. Det handlar om en grupp på cirka 50 000 personer.

Resultatet visar att de som enbart studerat i Sverige är sysselsatta i högre utsträckning än utlandsstuderande. Däremot får de som studerat i utlandet oftare en högre inkomstnivå än de som studerat i Sverige.

En grupp som sticker ut är utbytesstuderande i utlandet. Det är studerande som med hjälp av ett svenskt universitet eller högskola får möjlighet att plugga i utlandet.
- Utbytesstuderande verkar ha lättare att etablera sig på arbetsmarknaden och får även högre inkomster än både andra utlandsstuderande och studerande i Sverige. De är även duktiga på att betala av studielånen, säger Malin Leonardsson, utredare vid CSN.

Större spridning av inkomster

Männen i den undersökta gruppen har högre inkomster än kvinnor, oavsett om de studerat utomlands eller i Sverige. Både män och kvinnor som studerat i utlandet har högre inkomster än dem som enbart studerat i Sverige.
- Det är också en större inkomstspridning bland utlandsstuderande generellt än bland studerande i Sverige. Det är fler med låga inkomster men också fler med höga inkomster, säger Malin Leonardsson.

Majoriteten av de utlandsstuderande bosätter sig i Sverige efter studierna. Men det är en högre andel bland de utlandsstuderande som bosätter sig i utlandet efter studierna jämfört med de som enbart studerat i Sverige. Storbritannien, USA och Norge är de populäraste länderna att bosätta sig i efter studierna.

Utlandsstuderande har betydligt högre studieskulder jämfört med de som studerat i Sverige. För gruppen som studerat i utlandet var studieskulden i genomsnitt 325 500 kronor, för dem som studerat i Sverige var motsvarande nivå 176 500 kronor.

För mer information:

  • Malin Leonardsson, utredare CSN, 076-103 71 25,
  • Angelina Nyström, handläggare SCB, 010-479 68 29.

Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare, 076-119 65 51.

Kortfakta om resultatet

Varje år studerar cirka 30 000 personer med studiemedel i utlandet. Cirka 9 000 är utbytesstuderande. EU:s mål för 2020 är att 20 procent av de högskolestuderande som tar examen ska ha läst hela eller en del av sin utbildning utomlands, i dag är den siffran uppskattningsvis 17 procent.

Inkomst efter studierna (inkomstår 2015)

  • Utlandsstuderande hade 326 800 kronor i genomsnittlig årsinkomst 2015, medan de som enbart studerat i Sverige hade 309 400 kronor i genomsnittlig årsinkomst.
  • Utbytesstuderande hade 412 700 kronor i genomsnittlig årsinkomst 2015.
  • Män som studerat utomlands hade 371 800 kronor i genomsnittlig inkomst 2015, jämfört med 338 200 kronor för män som enbart studerat i Sverige.
  • Kvinnor som studerat utomlands hade 297 500 kronor i genomsnittlig inkomst 2015, jämfört med 290 200 kronor för kvinnor som enbart studerat i Sverige.

Andel sysselsatta 2015 av de studerande med studiemedel på eftergymnasial nivå 2007-2009

  • Utlandsstuderande: 87 procent
  • Sverigestuderande: 91 procent
  • Utbytesstuderande: 96 procent

Rapport: Utlandsstudier - vad händer sedan

Hjälpte den här sidan dig?