session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2017-12-01

Kraftigt ökad skuldsättning för utlandsstuderande

Studerande i utlandet är mer nöjda med ekonomin sedan 2015. Däremot syns ännu inga tecken på att fler väljer utbildningar av erkänt hög kvalitet, något som var ett av syftena med de regeländringar som genomfördes under 2015.

CSN har på regeringens uppdrag följt upp den reform som genomfördes den 1 juli 2015. Då infördes ett system med samma studiemedelsbelopp som i Sverige, men med nya individuella möjligheter att ta merkostnadslån.

Möjligheten att låna med undervisningsavgifter för dyrare utbildningar utökades också.
- De studerande har blivit mer nöjda med ekonomin sedan det nya regelverket infördes. Vi bedömer att beloppen idag sannolikt är mer anpassade till de studerandes omkostnader och behov i vardagen, säger Björn Hammarstedt, utredare vid CSN.

Ett av syftena med reformen var att göra det möjligt för fler studerande att välja utbildningar av erkänt hög kvalitet.
- Reformen har ännu inte haft någon synlig påverkan på studievalen. Det finns därmed ingen tendens att studerande väljer högre rankade utbildningar i högre utsträckning, säger Björn Hammarstedt.

Ökad skuldsättning

CSN märker en kraftigt ökad skuldsättning bland de 40 procent av de utlandsstuderande som utnyttjat lån för undervisningsavgifter, där har den genomsnittliga utlåningen ökat med cirka 40 000 kronor per läsår. Fördelat på alla låntagare i utlandet har utlåningen ökat med 17 000 kronor i genomsnitt sedan reformen genomfördes.
- På sikt får fler höga studieskulder. Våra erfarenheter säger att det kan skapa återbetalningsproblem, framför allt bland de låntagare som bosätter sig i utlandet, säger Björn Hammarstedt.

Antalet upptäckta bidragsbrott kopplat till utlandsstudiemedel har ökat sedan 2015. En viktig orsak är att CSN blivit bättre på genomföra kontroller, men CSN bedömer även att brottsligheten kopplat till studiemedlen för utlandsstudier ökat i omfattning och är mer organiserad än tidigare.
- Vi ser ökningen extra tydligt när det gäller språkstudier. 60 procent av alla misstänkta bidragsbrott i utlandet de senaste två åren avser språkstudier, säger Björn Hammarstedt.

Till rapporten: Ändrade bestämmelser för studiemedel för utlandsstudier

För mer information: Björn Hammarstedt, 060-64 55 63, 076-103 46 59.
Presskontakt: Klas Elfving, 060-18 61 55, 076-119 65 51.

Hjälpte den här sidan dig?