session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2018-03-02

Dom i USA har gett gott resultat när CSN driver in studieskulder

CSN vann ett viktigt rättsfall i Kalifornien för drygt två år sedan. Sedan dess har betydligt fler personer börjat betala tillbaka på sina studielån.

I augusti 2015 drev CSN ett pilotärende till en domstol i San Diego. Motparten var en person som inte velat betala sitt studielån sedan länge.

Domstolen gav CSN rätt. Svenska preskriptionsregler för studielån skulle gälla i Kalifornien. Domen är viktig eftersom cirka en fjärdedel av CSN:s låntagare i USA inte betalar av på studielånen.

Efter det har myndigheten drivit 45 nya ärenden till domstol i USA. CSN driver även 370 rättsliga ärenden i andra länder.
- Domen i San Diego har fungerat som ett bra påtryckningsmedel. De allra flesta låntagarna ger med sig efter påtryckning från vår advokat. Vi kommer överens och de flesta av låntagarna börjar betala, säger Helena Fällman, verksjurist vid CSN.

Ger ringar på vattnet

Men framför allt märker CSN att domen ger ringar på vattnet i det löpande kravarbetet i USA.
- Flera andra låntagare har fått kännedom om att CSN är aktiva, och att det kan få stora konsekvenser om man inte betalar tillbaka på studielånen i utlandet, säger Helena Fällman.

CSN har även möjlighet att säga upp hela studielånet till betalning på en gång. De senaste åren har CSN använt den här möjligheten betydligt mer aktivt än tidigare, också med hänvisning till domen i San Diego.

Under 2015 startade CSN totalt 367 utredningar om uppsägning av lån i utlandet. 2016 var motsvarande siffra 550 stycken och 2017 var siffran 646 stycken.
- Här lägger vi ned mest kraft. Det ger också bra effekt när vi nu börjat bearbeta låntagarna personligen. Inbetalningarna från den här gruppen har ökat från 4,7 miljoner kronor 2015 till 19,7 miljoner kronor 2017, säger Helena Fällman.

För mer information: Helena Fällman, verksjurist CSN, 090-156905.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-1196551.

Fakta utlandsbosatta med studielån:

Drygt 60 000 återbetalningsskyldiga låntagare bosatta utomlands. Antalet låntagare som bor utomlands ökar och de utgör knappt fem procent av samtliga återbetalningsskyldiga låntagare.
De utomlands bosatta låntagarna som är återbetalningsskyldiga har en sammanlagd skuld på drygt 13 miljarder kronor. Flest av dem är bosatta i Norge, USA och Storbritannien.
I USA finns en hög andel personer som inte betalar på studielånen – närmare en fjärdedel av alla låntagare. De som inte betalar på studielånen i USA är skyldiga ungefär en miljard kronor.

Hjälpte den här sidan dig?