session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2018-04-19

Betydligt fler gymnasiestuderande får studiebidrag – trendbrott efter flera års nedgång

För första gången på länge ökar nu antalet elever med studiebidrag på gymnasiet. 2017 fick 407 700 studerande studiebidrag, 10 400 fler än 2016.

Antalet ungdomar på gymnasiet med studiebidrag har gått ner under nio års tid. Nu vänder trenden uppåt igen, visar CSN:s nya årsrapport för 2017.
- Det beror på att de ungdomskullar som studerar i gymnasieskolan har blivit större. Antalet fortsätter öka de närmaste åren, säger Carl-Johan Stolt, utredare på CSN.

Antalet studerande med studiemedel minskar däremot marginellt och lämnades till 469 400 studerande 2017. Det är studerande som kan ta både bidrag och lån.
- Historiskt sett är det ändå förhållandevis många som studerar med studiemedel. Det är nära rekordnivåerna inom universitet och högskolor, medan antalet minskar något inom vuxenutbildningarna och i utlandet, säger Carl-Johan Stolt.


Ökade utbetalningar

Trots att antalet studerande med studiemedel minskade något under 2017, så ökade statens totala utbetalda belopp för alla studiestöd med 694 miljoner kronor jämfört med 2016.
- De högre bidragsutbetalningarna beror bland annat på att fler studerande fick tilläggsbidrag, stöd som går till studerande med barn. Ökningen av utbetalt lån beror bland annat på en ökad lånebenägenhet bland studiemedelstagarna och på att fler får tilläggslån, säger Carl-Johan Stolt.


Högre skuldsättning

Skuldsättningen fortsätter att öka för nya återbetalningsskyldiga låntagare. Den genomsnittliga skulden för de nya återbetalningsskyldiga låntagarna uppgår nu till 159 800 kronor, vilket är en ökning med 7 500 kronor.
- Att skuldbeloppen ökar beror främst på höjningarna av studiemedlens lånedel 2010, 2011 och 2015 samt på höjningen av de möjliga lånebeloppen vid utlandsstudier. Utvecklingen väntas fortsätta de närmaste åren, säger Carl-Johan Stolt.

Till rapporten Studiestödet 2017

För mer information: Carl-Johan Stolt, utredare på enheten kunskap om studiestödet, 070 - 341 85 14.

Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-119 65 51.

Hjälpte den här sidan dig?