session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2018-10-03

CSN har undersökt hur studiestödet används vid Community Colleges i USA

Det är mest unga personer som studerar med studiestöd vid så kallade Community Colleges i USA. Många av dem fortsätter till en högre utbildning efteråt. Deras studieskuld blir i genomsnitt högre än för andra studerande i utlandet.

Community College är en skolform som inte har någon motsvarighet i Sverige. Den finns bland annat i länder som USA och Kanada och kan ses som ett mellanting mellan gymnasium och högskola.

De 248 Community Colleges som finns i USA är spridda över hela landet. Två av de mest populära är Santa Barbara City College och Santa Monica College där 70 procent av de svenska studerande läser.

Unga studerande

CSN har nu gjort en registerstudie och även intervjuat personer som studerade på de aktuella utbildningarna 2012-2013.

Bakgrunden är att CSN i flera års tid velat ha mer kunskap om den här gruppen studerande. Skälen är att många väljer att studera ”bara” vid Community College och når i bästa fall den nämnda grundutbildningen (Associate Degree).
- Konsekvensen kan bli att den studerande har en utbildning, kanske halvvägs till kandidatexamen, men med en relativt hög studieskuld, säger Per Viklund vid enheten Kunskap om studiestödet.

CSN:s undersökning visar att det är främst unga som lockas till denna utbildningstyp. Majoriteten är mellan 18 och 22 år.

Högre studieskuld

Många, ungefär 60 procent, fortsätter till högre utbildning efter studier vid Community College. Utbildningen blir då en inkörsport till högre studier.
- Vi har jämfört studieskulden för studerande vid Community College med studerande vid andra skolformer i USA. Det visade sig att studerande vid Community College har en studieskuld, efter avslutade studier, på 336 500 kronor, medan studerande vid andra studieformer i USA har för samma period 329 200 kronor, säger Per Viklund.

Lägre andel betalar in

När det gäller inbetalning av debiterade årsbelopp har studerande vid Community College inbetalt 82 procent av debiterat belopp, medan studerande vid andra studieformer i USA betalade tillbaka 90 procent.
- Sammantaget ser vi att studerande vid Community Colleges får en högre studieskuld och betalar av en lägre andel av sina skulder. Men vi ser inga alarmerande skillnader, säger Per Viklund.

Under 2017 studerade cirka 1 200 personer med svensk bakgrund vid Community Colleges i USA. Utbildningen kan utmynna i en Associate Degree-examen som tar två år, därefter kan man fortsätta ytterligare två år på ett universitet som skolan samarbetar med.   

Till rapporten Studerande vid Community Colleges i USA

                       

Hjälpte den här sidan dig?