Hoppa till innehåll
Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan är stängd på grund av coronaviruset. Dessutom är fribeloppet tillfälligt borttaget under 2020. Om du har svårt att betala på ditt lån på grund av coronakrisen finns trygghetsregler som hjälper dig.
Läs mer...

2018-10-22

Andelen som tar studielån ökar

Högskolestuderande tar studielån i högre utsträckning än studerande på komvux. Och studerande med höga inkomster tar studielån i lägre utsträckning än andra grupper.

CSN går i en ny artikel igenom en rad olika fakta och tidigare undersökningar om vad som påverkar de studerandes val att ta studielån när de tar studiemedel, den så kallade lånebenägenheten.

Tydligt är att utbildningsnivå och inkomstnivå är två viktiga faktorer som påverkar lånebenägenheten. Ju högre utbildningsnivå, desto högre lånebenägenhet. Ju högre inkomstnivå, desto lägre lånebenägenhet.

Även regelverket påverkar

I ett bredare perspektiv bedömer CSN även att ekonomisk oro och regelverket för studiestödet påverkar lånebenägenheten. Idag tar cirka 70 procent av de som studerar med studiemedel studielån.
- Män tar oftare studielån än kvinnor. Detta kan ha flera orsaker, men en är att kvinnor oftare arbetar vid sidan av studierna och därmed har bättre förutsättningar att klara sig utan att låna, säger Carl-Johan Stolt, utredare vid CSN.

Läs artikeln om lånebenägenhet

Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller