session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2018-10-22

Andelen som tar studielån ökar

Högskolestuderande tar studielån i högre utsträckning än studerande på komvux. Och studerande med höga inkomster tar studielån i lägre utsträckning än andra grupper.

CSN går i en ny artikel igenom en rad olika fakta och tidigare undersökningar om vad som påverkar de studerandes val att ta studielån när de tar studiemedel, den så kallade lånebenägenheten.

Tydligt är att utbildningsnivå och inkomstnivå är två viktiga faktorer som påverkar lånebenägenheten. Ju högre utbildningsnivå, desto högre lånebenägenhet. Ju högre inkomstnivå, desto lägre lånebenägenhet.

Även regelverket påverkar

I ett bredare perspektiv bedömer CSN även att ekonomisk oro och regelverket för studiestödet påverkar lånebenägenheten. Idag tar cirka 70 procent av de som studerar med studiemedel studielån.
- Män tar oftare studielån än kvinnor. Detta kan ha flera orsaker, men en är att kvinnor oftare arbetar vid sidan av studierna och därmed har bättre förutsättningar att klara sig utan att låna, säger Carl-Johan Stolt, utredare vid CSN.

Läs artikeln om lånebenägenhet

Hjälpte den här sidan dig?