session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2018-11-02

Fler får studiemedel på Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är den skolform som ökar mest antalsmässigt när det gäller personer med studiemedel. Ökningen det gångna läsåret 2017/2018 var sju procent - till totalt 29 700 personer.

CSN har nu ställt samman den officiella statistiken över hur många personer som fick studiestöd läsåret 2017/2018. Totalt betalade CSN ut studiestöd till 751 800 personer, vilket är 11 500 personer fler än läsåret 2016/2017.

Ökningen av antalet personer med studiestöd syns tydligast inom studiehjälpen på gymnasiet, där antalet personer ökade med 7 800 personer till 334 400 personer. Ökningen hänger i hop med att ungdomskullarna blivit större på senare år.

Fler får tillägsbidrag

Antalet som fick studiemedel 2017/2018 var 416 500 personer. Det är en marginell ökning jämfört med läsåret 2016/2017. Totalt betalade CSN ut 32,7 miljarder kronor i studiestöd förra läsåret. 28,9 miljarder var studiemedel (lån och bidrag).

Noterbart är även att antalet personer med tilläggslån ökar med 20 procent, till 30 700 personer. Tilläggslånet kan du få om du arbetat tidigare och har haft inkomst över en viss gräns. Det ska underlätta övergången mellan arbete och studier.

Under det gångna läsåret fick 77 400 personer tilläggsbidrag som går till studerande med barn. Det motsvarar en ökning med tre procent. Hela 81 procent som av dem som fick tilläggsbidrag är kvinnor, enbart 19 procent är män.

Läs sammanfattning över statistiken Pdf, 258 kB.

CSN:s statistikdatabas

För mer information: Carl-Johan Stolt, utredare på CSN, 070-341 85 14.

Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-119 65 51.


Hjälpte den här sidan dig?