session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2018-11-30

Högre bidraget lockar få till att bli ämneslärare

2015 gavs möjlighet att få det högre bidraget för att läsa in ämneslärarexamen inom vissa ämnen. Satsningen har haft begränsad effekt på antalet studerande, visar en ny uppföljning som CSN lämnat till regeringen.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är normalt på 1,5 år och leder till ämneslärarexamen. I augusti 2015 infördes det högre bidraget i studiemedlet för KPU med inriktning mot matematik, naturorienterande ämnen och teknik. Syftet var att minska lärarbristen.

CSN:s nya uppföljning visar att totalt cirka 800 studerande fått det högre bidraget mellan augusti 2015 och juli 2018. 17 miljoner kronor har betalats ut per år under den aktuella perioden.

Relativt lågt antal

Det senaste läsåret 2017/2018 fick 441 personer det högre bidraget för KPU. Studerande som får det högre bidraget för KPU är ofta äldre, 60 procent i gruppen är minst 35 år. En förhållandevis låg andel väljer att låna för sina studier.

Knappt hälften av dem som läser på KPU har inte studiemedel. Det kan bero på att de har slut på studiemedelsveckor eller på att de arbetar vid sidan om studierna och har för höga inkomster för att få studiestöd. En del är också för gamla för att få studiemedel.
- De här individerna har påbörjat sin utbildning utan studiemedel, men det kan finnas andra som avstått helt för att de inte kunnat få studiemedel. För dessa spelar det ingen roll om det högre bidraget existerar, säger Andreas Dahlkvist, utredare hos CSN.

Svag rekrytering

CSN har även gjort en enkätundersökning i den aktuella gruppen. Av dem som svarade uppgav 20 procent att de inte skulle ha börjat studera om de inte fått det högre bidraget. Det innebär i sin tur att ungefär 120 personer rekryterats av det högre bidraget sedan reformen genomfördes.
- Sammantaget konstaterar vi att rekryteringseffekten av det högre bidraget i det här fallet varit måttlig. En hög andel av dem som svarat säger att de skulle ha studerat även utan möjligheten att få bidraget, säger Andreas Dahlkvist.

Satsningen utökas

Den 1 juli 2018 utökades målgruppen för satsningen på KPU. Den högre bidragsnivån lämnas numera för studier på KPU som leder till en ämneslärarexamen, oavsett vilket ämne examen omfattar.
- Vi bedömer att den rekryterande effekten då kommer att öka. De studerande som nu får rätt till det högre bidraget är i genomsnitt yngre och fler kommer direkt från en grundutbildning, grupper som i högre grad är rekryterade av studiemedlet, säger Andreas Dahlkvist.

För mer information: Andreas Dahlkvist, utredare CSN, 070-274 90 18
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare, 076-119 65 51

Läs rapporten "Högre bidraget för kompletterande pedagogisk utbildning"

Hjälpte den här sidan dig?