session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2018-12-14

Färre studerar med studiemedel på komvux

Andelen studerande som använder studiemedel på komvux har minskat de senaste åren. En förklaring är att fler väljer att studera på distans och på deltid.

Andelen som använder studiemedel på komvux gick ner från 44 procent till 36 procent mellan 2012 och 2016. Utvecklingen fortsatte ned även under 2017.
- En förklaring är att allt fler läser på distans och deltid på komvux. I de grupperna är det mindre vanligt att de studerande nyttjar studiestödet för sin försörjning, säger Andreas Dahlkvist, utredare på CSN.

Högkonjunkturen spelar in

CSN konstaterar även att de senaste årens högkonjunktur sannolikt spelat in när det gäller nyttjandet av studiestödet på komvux. Löneinkomsterna bland de studerande har ökat och en högre andel försörjer sig huvudsakligen på inkomster från arbete.

På universitet och högskolor är utvecklingen delvis annorlunda. Här använder en betydligt högre andel studiemedel för att finansiera studierna.

71 procent av de studerande på universitets- och högskolenivå nyttjar studiemedlet, en andel som varit ungefär densamma mellan åren 2012 och 2017. Till skillnad mot inom komvux har andelen som läser på deltid och distans inte ökat inom högskolan.
- En förklaring är att andelen fristående kurser blivit färre till förmån för programmen. På programmen läser en lägre andel på distans, vilket i sin tur gör att andelen som har studiemedel hålls uppe, säger Andreas Dahlkvist.

Marginellt inom Yrkeshögskolan

Inom folkhögskolan och Yrkeshögskolan har det också blivit vanligare att studera på distans. Andelen som använder studiemedel inom dessa utbildningsformer har också minskat. Inom Yrkeshögskolan är nedgången marginell.

Läs rapporten Vad påverkar andelen som använder studiemedel?

För mer information: Andreas Dahlkvist, utredare CSN, 060-146373, 070-2749018.

Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 060-186155, 076-1196551.

 

Hjälpte den här sidan dig?