Hoppa till innehåll
Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan är stängd på grund av coronaviruset. Dessutom är fribeloppet tillfälligt borttaget under 2020. Om du har svårt att betala på ditt lån på grund av coronakrisen finns trygghetsregler som hjälper dig.
Läs mer...

2019-02-21

Små kommuner bättre på att rekrytera lågutbildade till studier

En högre andel studerar med studiestartsstödet i små kommuner, jämfört med större kommuner. Under 2018 studerade 4 900 personer med stödet, visar en ny uppföljning som CSN lämnat till regeringen.

En knapp tredjedel av de pengar som regeringen avsatte till studiestartsstödet användes under 2018. Det motsvarar 251 miljoner kronor av totalt 909 miljoner kronor.

Av de studerande var 58 procent kvinnor och 42 procent män och 65 procent var utländska medborgare. Av samtliga studerande med studiestartsstöd hade 66 procent högst grundskoleutbildning.

Nybro i topp

Små kommuner är bättre på att rekrytera studerande så att en stor del av budgeten används. Nybro, Torsås och Höganäs var de tre kommuner som använde högst andel av sin budget.
- En förklaring är att små kommuner oftare har ett nära och smidigt samarbete med Arbetsförmedlingen. Mindre kommuner har även varit bättre på att rekrytera utländska medborgare som nyligen avslutat etableringsprogrammet. Vidare riktlinjer kan också hjälpa till i arbetet och kommunerna jobbar aktivt med ett uppsökande arbete, säger Jennie Nilsson, utredare vid CSN.

Nya regler

CSN har även frågat de studerande och pratat med vägledare om studiestartsstödet.
- Vi har landat i att 40-55 procent av de studerande är rekryterade av studiestartsstödet. Det betyder att mellan 2 000 och 2 700 personer sannolikt inte hade börjat studera om studiestartsstödet inte hade funnits, säger Jennie Nilsson.

Från den 1 mars 2019 har regeringen beslutat att lätta upp arbetslöshetsvillkoret i studiestartsstödet. Det räcker med att ha varit arbetslös under sex av de senaste tolv månaderna. Det gör att CSN bedömer att fler studerande kan komma i fråga för stödet.

Riksdagen beslutade i början av 2019 att halvera anslaget för studiestartsstödet under 2019, det föreslås även avskaffas helt 2020. Det var en del i moderaternas och kristdemokraternas budgetförslag.

Studiestartsstöd - slutrapport

För mer information: Jennie Nilsson, utredare CSN, 076-1014799 Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-1196551.

Fakta studiestartsstödet

Studiestartsstödet infördes den 1 juli 2017. Det ska rekrytera personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov. Tanken är att förbättra de studerandes möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Av landets kommuner var det 280 som hade anmält att de vill delta i satsningen. Dessa ska samverka med Arbetsförmedlingen i arbetet med att rekrytera studerande.

Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller