session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2019-03-08

Betydligt färre fick hemutrustningslån 2018 jämfört med 2017

12 000 personer fick hemutrustningslån under år 2018. Det är en minskning med 42 procent jämfört med 2017, visar en ny uppföljning från CSN.

Hemutrustningslån kan ges till flyktingar och vissa andra som nyligen beviljats uppehållstillstånd. Lånet är till för inköp av möbler och köksutrustning. Maximalt går det att låna 35 000 kronor.

Under 2018 betalade CSN ut 139 miljoner kronor i hemutrustningslån. Det är en kraftig minskning jämfört med 2017 då 228 miljoner kronor betalades ut.

Utvecklingen beror framför allt på att antalet personer som beviljats uppehållstillstånd och tagits emot i en kommun har minskat.

De flesta som söker hemutrustningslån gör det relativt omgående efter att de tagits emot i en kommun. En klar majoritet av dem som beviljats hemutrustningslån de senaste åren kommer från Syrien.
- Eftersom flyktingmottagandet har minskat kraftigt, minskar även antalet personer som får hemutrustningslån, säger Hanna Rösth, utredare vid CSN.

Skuldsättningen minskar

Män tar emot hemutrustningslån i högre utsträckning än kvinnor, de flesta som tar hemutrustningslån är i åldern 20-29 år. Noterbart är att det är relativt få personer med afganskt medborgarskap som får hemutrustningslån.
- En förklaring kan vara att det handlar om många ensamkommande barn i den här gruppen. De riktigt unga söker inte hemutrustningslån i samma utsträckning, och vissa har inte ens rätt att få hemutrustningslån, säger Hanna Rösth.

Skuldsättningen när det gäller hemutrustningslån har minskat gradvis under en längre tid och de flesta har nu en skuld på mindre än 25 000 kronor. En förklaring är den regeländring som trädde ikraft i mars 2017 som innebär att låntagare utan barn får minskade lånebelopp.
- På sikt kommer regeländringen troligtvis leda till att skuldsättningen fortsätter att minska, säger Hanna Rösth.

CSN har cirka 93 000 låntagare med hemutrustningslån och sedan hemutrustningslånet infördes 1991 har totalt 3,9 miljarder kronor betalats ut. Allt fler betalar tillbaka sina hemutrustningslån, både löpande och i förtid.

Rapporten: Hemutrustningslån - kommenterad statistik

För mer information: Hanna Rösth, utredare CSN, 060-146378. Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-1196551.

Fakta hemutrustningslånet

Det är hushållets storlek samt om boendet är möblerat eller omöblerat som avgör hur mycket som kan betalas i hemutrustningslån. När lån ska ges till en person som är sammanboende eller gift ska lånet vara gemensamt för makarna eller samborna, de blir därmed solidariskt ansvariga för återbetalningen av lånet. Återbetalningen börjar när det gått två år från att lånet betaldes ut.

Hjälpte den här sidan dig?