session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2019-04-13

Fler äldre får studiemedel

CSN märker nu att allt fler äldre använder studiemedel. Fler äldre tar även tilläggslån. Det framgår av CSN:s nya årsrapport – Studiestödet 2018.

2018 fick 12 400 studerande som var 47 år eller äldre studiemedel. Det är en ökning med 800 personer sedan 2017, eller sju procent. Totalt ökade antalet studerande med studiemedel med 1,4 procent under samma period.

Samtidigt ökade antalet personer med tilläggslån markant mellan 2017 och 2018. Ökningen var 6 000 personer, eller 18 procent, till 39 122 låntagare under 2018.
- Att fler äldre studerar med studiemedel och att fler använder tilläggslånet tyder på att studiestödet i större utsträckning används för omställning på arbetsmarknaden, säger Carl-Johan Stolt, utredare vid CSN.

Högre skuldsättning

Den kraftiga ökningen av antalet personer med tilläggslån kan även förklaras av den nya möjligheten att få lånet för deltidsstudier och vid vissa utlandsstudier.

Allmänt ökar antalet studerande med både studiemedel och med studiehjälp på gymnasiet. Dessutom ökar antalet studerande med studiestartsstöd. Under 2018 var det 416 800 som studerade med studiehjälp, 476 000 med studiemedel och 4 900 med studiestartsstöd.
- De som studerar med studiemedel ökar på alla utbildningsnivåer i Sverige. Däremot minskar antalet utlandsstuderande, säger Carl-Johan Stolt.

Högre återbetalningsgrad

Den 31 december 2018 fanns det 1 574 100 låntagare med en studieskuld och den utestående fordran var 224,6 miljarder kronor för de tre lånetyperna studiemedel, studielån och annuitetslån.

Skuldsättningen ökar och återbetalningsgraden var oförändrat 91,7 procent. Med återbetalningsgrad menas den andel av det debiterade beloppet för 2018 som låntagarna betalade in under året. Positivt är att de låntagare som bor utomlands ökade sin återbetalningsgrad.


Läs årsrapporten Studiestödet 2018


För mer information: Carl-Johan Stolt, utredare CSN, 070-341 85 14.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-119 65 51.

Fakta tilläggslån

Tilläggslån lämnades under 2018 med 900 kronor per vecka vid heltidsstudier (920 kronor 2019 vilket motsvarar 18 400 kronor för en ”vanlig” termin). För att få tilläggslån ska man vara minst 25 år och ha haft en inkomst året innan studierna påbörjades på 188 825 kronor (2018). Antalet med tilläggslån ökade från 33 126 till 39 122 personer mellan 2017 och 2018. Tilläggslån är klart vanligast på eftergymnasial nivå.

Hjälpte den här sidan dig?