session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2019-05-29

Fler studerande använder högre bidraget för att bli ämneslärare

Den 1 juli 2018 utökades möjligheten att studera till ämneslärare med det högre bidraget. Efter det har antalet som använder det högre bidraget tredubblats – från 300 till 900 studerande, visar en ny uppföljning som CSN nu lämnat till regeringen.

CSN:s nya uppföljning visar att antalet studerande som får det högre bidraget för KPU ökat markant i och med att målgruppen har breddats.

Andra halvåret 2017 fick 300 personer det högre bidraget för studier på en KPU. Motsvarande siffra för andra halvåret 2018 var 900 personer. Med det nya regelverket har även studerandegruppen förändrats.
- Det har blivit en högre andel kvinnor och en högre andel yngre studerande som får det högre bidraget. Samtidigt är det fortfarande betydligt fler äldre som studerar på KPU jämfört med inom andra lärarutbildningar, säger Andreas Dahlkvist, utredare vid CSN.

Många studerar utan studiemedel

Det totala antalet studerande som läser på en KPU har ökat över tid. CSN bedömer dock inte att det är det högre bidraget i sig som ligger bakom ökningen. Knappt hälften av dem som läser på KPU har inte heller studiemedel.

Att relativt få studerande på KPU har studiemedel kan till exempel bero på att de har slut på studiemedelsveckor eller på att de arbetar vid sidan om studierna och har för höga inkomster för att få studiestöd.
- De här individerna har påbörjat sin utbildning utan studiemedel, men det kan finnas andra som avstått helt för att de inte kunnat få studiemedel. För dessa spelar satsningen på det högre bidraget ingen roll, säger Andreas Dahlkvist.

CSN har även frågat de studerande om det högre bidraget haft någon betydelse för valet att börja studera på KPU. En högre andel än tidigare anger att de inte skulle ha börjat på KPU vid det aktuella tillfället utan det högre bidraget. Den effekten är tydligare bland kvinnor än bland män.

Fakta Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

KPU är normalt på 1,5 år och är en påbyggnadsutbildning för den som redan har avklarade poäng inom något ämnesområde. Utbildningen leder till ämneslärarexamen. Tidigare gavs studiemedel med den högre bidragsnivån enbart för studier med inriktning mot matematik, naturorienterande ämnen och teknik. Sedan den 1 juli 2018 ges det högre bidraget för alla ämnesinriktningar inom KPU.

Hjälpte den här sidan dig?