session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2019-06-12

Många studerande på komvux studerar vidare trots att de får avslag på sina studiemedel

Var tionde studerande på komvux får helt avslag på sin ansökan om studiemedel. Samtidigt börjar många att studera igen efter avslaget, visar en ny rapport från CSN.

Studerande i ett klassrum

CSN har analyserat vad som hänt med cirka 10 000 studerande på komvux som fick avslag på sin ansökan om studiemedel 2012. Fick de jobb? Fortsatte de att studera?

Resultatet visar att de flesta, 7 av 10 studerande, som fick avslag på sin ansökan om studiemedel studerar i någon form efter avslaget. Yngre studerar oftare än äldre, både med och utan studiemedel.
- Det beror framför allt på att äldre kan ha svårt att finansiera studier utan studiemedel, eftersom de oftare har barn och högre levnadskostnader. Det är dessutom vanligare att yngre kan få ekonomiskt stöd från sina föräldrar, säger Jennie Nilsson, utredare vid enheten Kunskap om studiestödet.

Bristande studieresultat

Den vanligaste orsaken till avslagen på komvux är generellt sett bristande studieresultat. Många som studerar på grundskolenivå får också avslag eftersom deras veckor med studiemedel inte räcker till.
- Ofta är det personer med utländsk bakgrund. Studerande i den här gruppen kan ha svårt att hinna avsluta sina studier med de veckor som ges med studiemedel, säger Jennie Nilsson.


Gruppen män från 35 år och uppåt var de som oftast slutade att studera efter att de fått avslag. Många av dem som slutade att studera hade fått avslag på grund av att de hade obetalda skulder hos CSN.

Fyra år efter avslaget var det drygt 6 av 10 studerande som försörjde sig genom att arbeta. Det var inga stora skillnader mellan de som tidigare fått avslag eller bifall på sin ansökan om studiemedel 2012 - ungefär lika många försörjde sig i ett senare skede genom att arbeta.

Läs rapporten Vad händer efter avslaget?


För mer information: Jennie Nilsson, utredare CSN, 060-13 50 99
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-119 65 51

Hjälpte den här sidan dig?