session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2019-07-09

Rekordmånga elever får studiebidraget indraget på grund av skolk

29 600 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det motsvarar 8,7 procent av alla elever, en ökning jämfört med föregående läsår.

Under läsåret 2018/2019 fick 8,7 procent av Sveriges cirka 339 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av skolk. Motsvarande siffra för de föregående läsåren var 8,5 respektive 7,9 procent. Årets siffra är rekordhög.

Andelen med ogiltig frånvaro har ökat på fristående skolor, men varit oförändrad på kommunala skolor.
- På friskolorna ser vi både ett ökat antal elever och en högre andel med ogiltig frånvaro. Det får genomslag på andelen med indraget studiebidrag totalt sett, säger Andreas Dahlkvist, analytiker hos CSN.
Fristående skolor har en ogiltig frånvaro på 10,0 procent, motsvarande siffra för kommunala skolor är 8,3 procent.


Fler pojkar än flickor

Gotlands län har högst andel elever som fått studiebidraget indraget på grund av skolk – 13,4 procent. Därefter kommer Stockholms län med 11,4 procent och Västerbottens län med 10,0 procent. Lägst andel skolkare har Västernorrlands, Dalarnas och Jämtlands län.
- Utvecklingen när det gäller indragna studiebidrag varierar mycket över landet. Det som sticker ut i år är Gotlands relativt stora ökning, säger Andreas Dahlkvist.

64 procent av samtliga skolkare är pojkar, 36 procent är flickor. Studerande med lärlingsersättning får mer sällan sitt studiebidrag indraget på grund av skolk. Det är vanligare att utländska medborgare blir av med studiebidraget jämfört med studerande som är svenska medborgare.

Lång tid av ökning

Knappt hälften med indragen studiehjälp får ett återkrav, det betyder att de fått pengar felaktigt och ska betala tillbaka sitt studiestöd. 11 procent i den gruppen hamnade hos Kronofogden eftersom de inte klarar av att betala tillbaka återkraven. Det är en lika hög andel jämfört med föregående år.

Andelen personer med indraget studiebidrag har ökat de senaste elva läsåren. Gymnasieskolorna har till uppgift att rapportera in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid till CSN. Gränsen och praxis har varit i stort sett konstant sedan 2012.

Skolkstatistik 2018/2019

Totaluppgifter - Hela landet Excel, 55 kB.
Fakta om statistiken 2019 Word, 36 kB.

För mer information: Andreas Dahlkvist, analytiker CSN, 060-146373, 070-2749018.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 060-186155, 076-1196551.

Hjälpte den här sidan dig?