Hoppa till innehåll
Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan är stängd på grund av coronaviruset. Dessutom är fribeloppet tillfälligt borttaget under 2020. Om du har svårt att betala på ditt lån på grund av coronakrisen finns trygghetsregler som hjälper dig.
Läs mer...

2019-12-01

Fler i utlandet betalar av studielånen

CSN:s arbete med utlandsbosatta låntagare ger allt bättre effekter. Allt fler betalar tillbaka studielånen, inte minst i USA. Och nu har CSN beslutat att fortsätta att använda privatdetektiv i USA.

De senaste åren har CSN arbetat betydligt mer aktivt med att få fler låntagare i utlandet att betala av på studielånen. Myndigheten driver betydligt fler kravärenden, letar fler försvunna låntagare och driver betydligt fler ärenden till domstol.

Tydligare effekter

Nu börjar effekterna att synas allt tydligare. Mellan 2009 och 2019 har andelen som betalar av på studielånen i utlandet höjts från 66,2 procent till 72,2 procent. I USA har inbetalningsgraden på studielånen höjts från drygt 49,4 procent till 58,3 procent under samma tidsperiod.

I USA har CSN drivit flera fall till domstol, ett arbete som startade i Kalifornien och som numer även pågår i ett tiotal andra delstater. CSN fick betydligt starkare muskler med en avgörande dom i en domstol i Kalifornien 2015.
- Sverige har ett av världens mest generösa studiestöd. För att vi ska kunna garantera det även i fortsättningen är det viktigt att studielån betalas tillbaka, säger Linda Edlund, kontorschef vid CSN:s kontor i Umeå.

Fortsätter med privatdetektiv

I slutet av förra året började CSN testa att använda en privatdetektiv i USA. Det gav bra effekt. Myndigheten fick bättre möjligheter att få tag i uppgifter om låntagare med höga skulder som eftersökts länge och som inte betalade på studielånen. Flera av dem har nu börjat betalat tillbaka.

I dagarna har CSN beslutat att gå vidare med att utnyttja privatdetektiv i USA. Inom den närmaste tiden räknar myndigheten att sluta ett avtal för de här tjänsterna.
- Vi ser privatdetektiven som ett bra komplement till våra ordinarie åtgärder, så att vi exempelvis når hela vägen fram när vi driver fall till domstol. Det gäller att hitta en bra balans mellan kostnad och vad som är mest effektivt för oss i vårt arbete, säger Linda Edlund, kontorschef hos CSN.

För mer information: Linda Edlund, kontorschef CSN i Umeå, 090-156937
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-1196551

Fakta utlandsbosatta låntagare

Cirka 64 000 personer är återbetalningsskyldiga med svenska studielån och bosatta i utlandet. Det motsvarar knappt fem procent av alla låntagare. Totalt är de återbetalningsskyldiga låntagarna i utlandet skyldiga cirka 14 miljarder kronor.

De dåliga betalarna som bor i utlandet är cirka 9 500 till antalet. De är skyldiga staten cirka 2,5 miljarder kronor. I USA finns cirka 2 500 personer som är dåliga betalare, de är 24 procent av alla återbetalningsskyldiga låntagare i landet. De dåliga betalarna i USA har en total skuld till CSN på cirka 1,1 miljarder kronor.

CSN definierar en dålig betalare som en person som inte betalat något till CSN på tre år, eller som betalat mindre än 25 procent av det belopp som ska betalas tillbaka under en femårsperiod.

Av alla återbetalningsskyldiga låntagare i utlandet är cirka 15 procent dåliga betalare. Motsvarande siffra i Sverige är drygt tre procent.

Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller