session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2019-12-09

Social snedrekrytering till utlandsstudier

Studerandes socioekonomiska bakgrund avgör om de väljer att studera utomlands. Utlandsstuderande har i högre grad föräldrar med höga inkomster och lång utbildningsbakgrund.

Det visar en ny studie från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) och Universitets- och högskolerådet (UHR). I rapporten analyseras studerandes väg till utlandsstudier.

Den visar att de utlandsstuderande som grupp skiljer sig från dem som studerar i Sverige. De utlandsstuderande har i högre grad läst ett högskoleförberedande gymnasieprogram och de kompletterar i lägre utsträckning sin utbildning på komvux och folkhögskola.

De har även ett högre betygsmedelvärde från gymnasiet och deras föräldrar har oftare högskoleutbildning.

Utmärker särskilt utbytesstuderande

Den sociala snedrekryteringen utmärker särskilt utbytesstuderande som läser en del av sin svenska högskoleutbildning i ett annat land.

Det sker antingen via högskolornas egna avtal eller genom utbytesprogram som Erasmus+ och Nordplus.
– Tyvärr verkar inte utlandsstudier vara lika aktuellt för alla, utan den sociala snedrekryteringen till högskolan förstärks i den grupp som läser utomlands. Utbytesprogram som Erasmus+, med generösa stipendier, borde utnyttjas i större utsträckning, säger Anders Ahlstrand vid UHR.

Studiemedlet viktigt

Studiemedlet är viktigt för många utlandsstuderande. Totalt 87 procent av de studerande i utlandet använder lånedelen i studiemedlet. Motsvarande siffra bland högskolestuderande i Sverige är 75 procent.
– Sannolikt hade antalet utlandsstuderande minskat väsentligt om inte studiemedlet funnits. Den högsta lånebenägenheten syns bland utbytesstuderande och i något lägre utsträckning freemover-studerande, säger Peter Engberg, analytiker hos CSN.

För mer information: Peter Engberg, analytiker CSN, 060-18 62, Anders Ahlstrand, utredare UHR, 010-470 04 59.

Läs rapporten Vägen till utlandsstudier

Hjälpte den här sidan dig?