Hoppa till innehåll
Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan stänger på grund av coronaviruset. Regeringen har också meddelat att de tillfälligt lättar på reglerna för fribeloppet. Syftet är att underlätta för dig som exempelvis behöver gå in och arbeta inom vården och för dig som blivit arbetslös och nu vill börja studera. Det finns även trygghetsregler för dig som betalar tillbaka på dina studielån, ifall din ekonomi påverkas och du får svårt att betala.
Läs mer...

2019-12-09

Social snedrekrytering till utlandsstudier

Studerandes socioekonomiska bakgrund avgör om de väljer att studera utomlands. Utlandsstuderande har i högre grad föräldrar med höga inkomster och lång utbildningsbakgrund.

Det visar en ny studie från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) och Universitets- och högskolerådet (UHR). I rapporten analyseras studerandes väg till utlandsstudier.

Den visar att de utlandsstuderande som grupp skiljer sig från dem som studerar i Sverige. De utlandsstuderande har i högre grad läst ett högskoleförberedande gymnasieprogram och de kompletterar i lägre utsträckning sin utbildning på komvux och folkhögskola.

De har även ett högre betygsmedelvärde från gymnasiet och deras föräldrar har oftare högskoleutbildning.

Utmärker särskilt utbytesstuderande

Den sociala snedrekryteringen utmärker särskilt utbytesstuderande som läser en del av sin svenska högskoleutbildning i ett annat land.

Det sker antingen via högskolornas egna avtal eller genom utbytesprogram som Erasmus+ och Nordplus.
– Tyvärr verkar inte utlandsstudier vara lika aktuellt för alla, utan den sociala snedrekryteringen till högskolan förstärks i den grupp som läser utomlands. Utbytesprogram som Erasmus+, med generösa stipendier, borde utnyttjas i större utsträckning, säger Anders Ahlstrand vid UHR.

Studiemedlet viktigt

Studiemedlet är viktigt för många utlandsstuderande. Totalt 87 procent av de studerande i utlandet använder lånedelen i studiemedlet. Motsvarande siffra bland högskolestuderande i Sverige är 75 procent.
– Sannolikt hade antalet utlandsstuderande minskat väsentligt om inte studiemedlet funnits. Den högsta lånebenägenheten syns bland utbytesstuderande och i något lägre utsträckning freemover-studerande, säger Peter Engberg, analytiker hos CSN.

För mer information: Peter Engberg, analytiker CSN, 060-18 62, Anders Ahlstrand, utredare UHR, 010-470 04 59.

Läs rapporten Vägen till utlandsstudier

Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller