session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2019-12-19

Myndigheter intensifierar samarbetet för att motverka missbruk av välfärds­systemet

Mötets fokus var att utbyta lägesbilder och att undersöka förutsättningarna för ett närmare och mer strukturerat långsiktigt samarbete för att förhindra att utbetalningar sker på felaktig grund.

Arbetet kommer nu att drivas vidare i fem arbetsgrupper med deltagare från olika myndigheter. Arbetsgrupperna ska under våren ta fram förslag på ytterligare konkreta åtgärder som myndigheterna kan göra tillsammans. Det är Försäkringskassan som samordnar arbetet.

De fem arbetsgrupperna har olika inriktningar:

 • Fullt ut använda lagen om underrättelseskyldighet
 • Förbättra informationsutbytet mellan myndigheter
 • Utveckla gemensamma riskanalyser
 • Förändra attityder och normer kring välfärdsbrott
 • Se över möjligheterna till en mer sammanhållen identitetsförvaltning

CSN kommer att medverka i två av arbetsgrupperna; Förbättra informationsutbytet mellan myndigheter och Förändra attityder och normer kring välfärdsbrott.
- Vi ser fram emot att jobba med de här uppdragen. Vi behöver samverka för att komma åt det missbruk som finns av välfärdssystemen, säger Charlotta Hansén, controller på CSN och myndighetens representant på mötet.

Arbetsgrupperna ska redovisa vad de kommit fram till på nästa myndighetsgemensamma möte som planeras äga rum under april 2020.

Detta nya myndighetssamarbete kommer att komplettera den myndighetssamverkan mot brott som redan finns.

För mer information, kontakta Klas Elfving, pressekreterare på CSN, 076-119 65 51

Deltagande myndigheter

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmiljöverket
 • Bolagsverket
 • Brottsförebyggande rådet
 • CSN
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Inspektionen för socialförsäkringen
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten
 • Migrationsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Skatteverket
 • Skolverket
 • Socialstyrelsen
 • Åklagarmyndigheten
Hjälpte den här sidan dig?