session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2020-01-28

Omskolning allt vanligare bland äldre

Betydligt fler äldre studerar nu än tidigare. En hög andel av dem jobbar vid sidan av studierna och de studerar ofta deltid. Ofta upplevs studiemedlet vara otillräckligt, trots det är studiemedlen betydelsefulla för äldre.

CSN studerar i en ny rapport det livslånga lärandet. Allt fler personer över 40 år studerar med studiemedel: antalet har ökat från 31 300 till 36 000 personer mellan 2014 och 2018.

Totalt sett var det 128 100 studerande över 40 år som studerade under 2018. 71 procent var kvinnor, 29 procent män.
- De som studerar utan studiemedel har ofta relativt höga inkomster, det tyder på att de ofta är förvärvsarbetande. De studerar även ofta deltid och på distans, säger Carl-Johan Stolt vid CSN.

Utländsk bakgrund

Bland de studerande med studiemedel över 40 års ålder är det vanligare med studier på heltid och förvärvsinkomsterna är ofta lägre. I den här gruppen återfinns många studerande med utländsk bakgrund.
- Relativt många studerande i gruppen tycker att studiemedlet är otillräckligt. Samtidigt säger de flesta, 67 procent, i den här gruppen att de inte skulle börja studera om inte studiemedlet fanns, säger Carl-Johan Stolt.

Bäst för yngre

Studerande på högskolor och universitet med studiemedel klarar studieresultaten bättre än studerande utan studiemedel. Det gäller även för äldre studerande.

- Personer som har studiemedel studerar oftare på heltid än de som inte har studiemedel. De är även oftare på plats vid själva utbildningen. Det påverkar prestationerna och genomströmningen positivt, säger Carl-Johan Stolt.

Forskning visar att statligt stöd för utbildning fungerar bäst för yngre studerandegrupper eftersom det oftast ger bättre avkastning för individen.
- Det utesluter inte att satsningar på äldre kan vara bra.. De flesta forskningsresultaten visar att satsningar blir mest framgångsrika om de görs riktade mot yrkesutbildningar, säger Carl-Johan Stolt.

Till rapport och artikel: Det livslånga lärandet och studiestödet

För mer information: Carl-Johan Stolt, analytiker vid CSN, 0480-447287.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-1196551.

Hjälpte den här sidan dig?