session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2020-04-28

Få studerande slår i taket för studiestödet

Det är relativt få studerande som slår i taket för antalet veckor med studiestöd. Och de som slår i taket får ändå vanligtvis en examen eller ett jobb trots att veckorna tagit slut. Det visar en ny undersökning från CSN.

En studerande har rätt till 240 veckor med studiemedel på eftergymnasial nivå. Det motsvarar sex års studier. CSN har tittat närmare på de 4 861 personer vars veckor med studiemedel tog slut 2014.

Resultatet visar att det var en relativt liten grupp, 1,3 procent av alla studerande, som slog i taket för studiestödet. I gruppen var genomsnittsåldern 31 år i gruppen och det finns en överrepresentation av män.
- Det är framför allt för studerande som läst fristående kurser, läkarprogrammet och civilingenjörsprogrammet som veckorna tar slut. Det finns ett samband mellan långa utbildningar och risken för att slå i taket för studiestödet, säger Hanna Rösth, analytiker vid CSN.


Flest vid läkarprogrammet

Sex procent (673 studerande) som studerat vid läkarprogrammet slog i taket för studiestödet 2014. 4,7 procent (30 studerande) som studerade Biomedicinarprogrammet och 4,4 procent (157 studerande) på psykologprogrammet förbrukade alla studiemedelsveckor.

Mer än två tredjedelar i gruppen var etablerade på arbetsmarknaden två år efteråt. Medianinkomsten för gruppen var då högre än medianinkomsten för befolkningen som helhet.
- Åtta av tio studerande som använt samtliga veckor med studiemedel tog minst en examen, medan fyra av tio studerandet tog två eller fler examina. Omkring var femte i den studerade gruppen tog ingen examen alls, säger Hanna Rösth.

Högre studieskulder

Gruppen som har använt alla studiemedelsveckor har högre studieskulder än genomsnittet. Generellt sett har de en bättre betalningsförmåga på studielånen.
- Återbetalningsgraden, hur mycket som betalas i förhållande till det som debiterats, var betydligt högre i gruppen som använt alla studiemedelsveckorna än för låntagare generellt för betalningsåret 2018, säger Hanna Rösth.

CSN har även gjort djupintervjuer med några studerande vars veckor tagit slut. Resultatet visar att det kan finnas många olika anledningar till att veckorna med studiemedel tar slut. Det kan exempelvis handla om behov av att omskola sig eller bristande planering i starten av utbildningen.
- För en del ordnade sig finansieringen ändå via arbetsmöjligheter, hjälp från släkt och vänner, sparade medel, bidrag och stipendier när veckorna tagit slut. Några av de studerande uppfattade dessa lösningar som stressande och osäkra, säger Hanna Rösth.

Läs rapporten "Att nå taket för studiestödet"

För mer information: Hanna Rösth, analytiker vid CSN, 070-2943904.

Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-1196551.

Hjälpte den här sidan dig?