session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2020-05-27

Motstridiga besked har påverkat utvecklingen av studiestartsstödet

Under 2019 var 285 av Sveriges 290 kommuner anslutna till studiestartsstödet. Motstridiga besked om stödet och reformeringen av Arbetsförmedlingen har påverkat stödets utveckling, visar en ny rapport som CSN lämnat till regeringen.

De kommuner som använde störst andel av sin budget under 2019 var Mörbylånga, Ludvika, Nybro, Malå och Storfors. Räknat i kronor använde Stockholm mest, med 36,9 miljoner kronor. Därefter följde Malmö (16,2 mnkr), Eskilstuna (11,8 mnkr), Göteborg (11,7 mnkr) och Norrköping (10,7 mnkr).

Totalt fördelades 440 miljoner kronor och av dem användes 76 procent, 335 miljoner kronor. Under 2019 var det 6 300 personer som fick studiestartsstöd. Av dessa var 60 procent kvinnor och 40 procent var män. Flest studerande var medborgare i Syrien, därefter följde Sverige och Eritrea.


Hämmade utvecklingen

De motstridiga beskeden om budgeten för studiestartsstödet under 2018 och 2019 hämmade enligt flera kommuner utvecklingen för både 2019 och sannolikt även för 2020.
- Detta ledde enligt våra intervjuer med kommunföreträdare till att en del studerande uppmanades att istället ansöka om studiemedel. En del gjorde troligen det medan andra avstod från att studera i avsaknad av besked, säger Carl-Johan Stolt, utredare på CSN.


Arbetslöshetsvillkoret mildrades under 2019 och gjorde rekryteringen enklare. Samtidigt tycks Arbetsförmedlingens reformering på många håll ha motverkat en fungerande samverkan. På en övergripande nivå kan regeländringen och reformeringen av Arbetsförmedlingen anses ha tagit ut varandra.

Vanligt med yrkesutbildning

En bättre fungerande samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen är sannolikt nödvändig för att studiestartsstödet ska nå sin fulla potential.
- Annars finns det risk för att de som börjar studera med studiestartsstöd i större utsträckning är personer som ändå hade börjat studera, säger Carl-Johan Stolt.

De flesta som studerar med studiestartsstöd studerar på gymnasienivå inom vuxenutbildningen, vanligtvis på en yrkesutbildning. Av samtliga studerande var det 53 procent som studerade på en yrkesutbildning under 2019.
- Under året var det 50 procent av kvinnorna och 57 procent av männen som studerade på en yrkesutbildning. Den vanligaste yrkesutbildningen var utbildning inom området vård och omsorg, säger Carl-Johan Stolt.

Till rapporten Studiestartsstödet 2019


För mer information: Carl-Johan Stolt, analytiker CSN, 070-3418514
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-1196551

Fakta studiestartsstödet
Studiestartsstöd är ett relativt nytt studiestöd som infördes den 1 juli 2017. Stödet ska vara ett redskap som kommunerna kan använda för att få fler vuxna att delta i utbildning. Det är frivilligt för en kommun att ansluta sig till studiestartsstödet.

Om kommunen deltar ska riktlinjer tas fram i nära samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen hur stödet ska användas. Det är hemkommunen som i första hand bedömer vilka som tillhör målgruppen för studiestartsstödet. Det är också där som ansökan görs. CSN fattar beslut om övriga förutsättningar och betalar ut studiestartsstödet.

Hjälpte den här sidan dig?