session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2020-06-03

Betydligt fler studerande med studiemedel i höst

CSN räknar med att det blir cirka 100 000 fler studerande med studiemedel i höst, jämfört med samma period förra året. För att klara handläggning och service rekryteras nu cirka 60 nya handläggare.

Betydligt fler studerande väntas studera på olika utbildningsnivåer till hösten. En orsak är den ökade arbetslösheten. CSN bedömer att arbetslösheten gör att cirka 40 000 fler studerande får studiemedel i höst.

Samtidigt räknar CSN med 60 000 fler studerande i höst eftersom fribeloppet inom studiemedlet slopats tillfälligt under 2020.

Sammantaget innebär det att det blir cirka 100 000 fler studerande i höst, jämfört med förra hösten. Det innebär i så fall en rekordnivå – med cirka 550 000 studerande med studiemedel.
- Vi väljer därför att rekrytera 60 nya medarbetare till våra kontor i Visby, Sundsvall och Eskilstuna. Vår ambition är att alla studerande ska få sina beslut och pengar i tid för att kunna börja studera, säger Kristina Ericson, avdelningschef inom CSN.

Slopandet av fribeloppet innebär att en studerande med studiemedel kan ha hur hög inkomst som helst utan att studiemedlet påverkas. Det gäller även för inkomster från näringsverksamhet och kapital.

Distansstudier påverkar

För närvarande distansstuderar de flesta som har studiemedel. För vissa i den här gruppen riskerar studieresultaten att påverkas negativt eftersom möjligheten till studier och examinationer delvis begränsats.
- Det gör att vi behöver begära in fler kompletteringar från de studerande för att kunna bevilja nya studiemedel till hösten. Det kommer att ta mer tid för oss, de studerande och skolorna, säger Kristina Ericson.

Många utbildningar har dessutom fått flytta fram sina studieperioder på grund av effekterna av Covid 19. Det gör att en del studerande behöver läsa under extra perioder, exempelvis under sommaren. Dessa studerande kan behöva ansöka om mer studiemedel för dessa extra studier.

Färre i utlandet

Samtidigt räknar CSN med att antalet utlandsstuderande minskar rejält till hösten. Bedömningen är att det blir cirka 7 000 färre studerande i utlandet, en nedgång med cirka 25 procent. Anledningen är Coronasituationen med oklarheter kring in- och utreseregler i olika länder.
CSN noterar även att det blivit fler studerande som ansöker om studiemedel för sommarstudier, dels beroende på en utökning av platser från regeringen. Det handlar om cirka 6 000 fler studerande med studiemedel, jämfört med förra året.


För mer information: Kristina Ericson, avdelningschef CSN, 026-137434.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-1196551.

Hjälpte den här sidan dig?