session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2020-06-09

Färre tar lån för kompletterande lärarutbildning

Ungefär en fjärdedel av dem som läser kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med studiemedel hade inte börjat studera utan det högre bidraget. Det visar en ny uppföljning som CSN lämnat till regeringen.

Under andra halvåret 2019 studerade knappt 1 000 personer med det högre bidraget för KPU. Det är en ökning med cirka 700 studerande per halvår sedan stödet breddades den 1 juli 2018. Då öppnades stödet upp för samtliga ämnesinriktningar.

KPU är en påbyggnadsutbildning på normalt 1,5 år för den som redan har avklarade poäng inom något ämnesområde. Utbildningen leder till ämneslärarexamen. 2017/2018 var det hälften av de som studerade inom KPU som utnyttjade studiemedel.

Viktigare för män

CSN konstaterar att det högre bidraget betyder särskilt mycket för äldre studerande och att bidraget verkar vara viktigare för män än för kvinnor.
- Det var en högre andel män än kvinnor som svarade att de inte hade börjat studera om de inte hade fått det högre bidraget, säger Jennie Nilsson, analytiker vid CSN.

CSN:s uppföljning visar även att reglerna för rätt till studiemedel kan göra att personer som överväger att läsa till lärare via KPU inte gör det. Det är framförallt begränsningen till 240 veckors studiemedel på eftergymnasial nivå som kan vara ett hinder för målgruppen.
- Studerande på KPU får oftare än andra lärarstuderande avslag på grund av att de har använt alla veckor på eftergymnasial nivå. Det beror på att många som läser KPU har läst en annan utbildning tidigare och fått studiemedel för den, säger Jennie Nilsson.

Skiljer sig mot andra studerande

Studerande på KPU skiljer sig från övriga högskolestuderande genom att de är äldre och tar studielån i lägre utsträckning. Ungefär hälften av de KPU-studerande är äldre än 35 år och 62 procent av dem tar lån. Det kan jämföras med att det är 80 procent av samtliga studerande på eftergymnasial nivå i Sverige som tar lån.

Läs rapporten Högre bidraget för kompletterande pedagogisk utbildning


För mer information: Jennie Nilsson, analytiker vid CSN, 076-1014799.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-1196551.

Fakta om kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

KPU är en påbyggnadsutbildning på normalt 1,5 år för den som redan har avklarade poäng inom något ämnesområde. Utbildningen leder till ämneslärarexamen.
Tidigare gavs studiemedel med den högre bidragsnivån enbart för studier med inriktning mot matematik, naturorienterande ämnen och teknik. Sedan den 1 juli 2018 ges det högre bidraget för alla ämnesinriktningar inom KPU.

Hjälpte den här sidan dig?