session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2020-06-17

Stor ökning av gymnasiestuderande som nyttjar det högre bidraget

Antalet personer som studerar med det högre bidraget efter att de gått introduktionsprogrammet på gymnasiet har ökat kraftigt på senare år. Samtidigt är det snarare beskedet om uppehållstillstånd, än studiestödet, som lockat den här gruppen till studier.

Som en följd av den stora asylinvandringen 2015 valde regeringen att ge elever som studerat på introduktionsprogrammet på gymnasiet rätt till det högre bidraget inom studiemedlet.

Regelverket infördes 1 juli 2018 och syftet var att stimulera fler personer med flyktingbakgrund att avsluta gymnasiestudierna och underlätta inträdet på arbetsmarknaden.

Det första halvåret 2018 fick 3 200 studerande från introduktionsprogram det högre bidraget utbetalt. Ett år senare hade siffran mer än fördubblats.

Av de studerande från introduktionsprogram med högre bidrag är merparten 20 eller 21 år och 80 procent är män, visar CSN:s nya uppföljning som nu lämnats till regeringen.

Nya gymnasielagen

Samtidigt som det högre bidraget infördes kom även den nya gymnasielagen. Det ökade mängden studerande på introduktionsprogrammet där många motiverades till studier av möjligheten att få förlängt uppehållstillstånd.
- Våra enkätsvar visar att det är uppehållstillståndet, snarare än det högre bidraget, som varit starkt rekryterande till studier för denna grupp, säger Peter Engberg, analytiker vid CSN.

Minskar risker

Den högre bidragsnivån kan på sikt fylla andra syften än att vara rekryterande till fortsatta studier. Många från introduktions­program som studerar med den högre bidragsnivån har studerat med extra tillägg vilket tyder på att de befinner sig i ett mycket utsatt ekonomiskt läge.
- Det högre bidraget innebär att många i gruppen som valt att ta studielån kommer ha en lägre studieskuld den dagen studierna avslutas. Detta minskar risken för att de i framtiden kommer få problem med återbetalning av studielånet, säger Peter Engberg.

Till rapporten: Det högre bidraget till studerande från introduktionsprogram


För mer information: Peter Engberg, analytiker hos CSN, 072-2187212.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-1196551.

Hjälpte den här sidan dig?