session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2020-07-09

Betydligt färre elever får studiebidraget indraget på grund av skolk

Efter elva års uppgång minskar andelen gymnasieelever som får sitt studiebidrag indraget på grund av skolk. En förklaring är att fler elever studerat på distans de senaste månaderna.

Under läsåret 2019/2020 fick 27 100 (8,0 procent) av Sveriges cirka 340 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av skolk. Motsvarande siffra för de föregående läsåren var 8,7 respektive 8,5, procent.

Årets trendbrott förklaras av distansstudierna som infördes i mitten av mars som en följd av Coronapandemin. Skolorna har rapporterat in betydligt färre elever med ogiltig frånvaro under perioden april-juni 2020, jämfört med samma period 2019.

Skolverket och Skolinspektionen har under våren genomfört undersökningar som indikerar att den samlade frånvaron i gymnasieskolan varit lägre än normalt efter att distansstudierna infördes.
- Den utvecklingen bekräftas när det gäller det inrapporterade skolket. Det är ett trendbrott jämfört med tidigare år, säger Peter Engberg, analytiker hos CSN.

Gävleborg ökar

Gotlands län har högst andel elever som fått studiebidraget indraget på grund av skolk – 12,6 procent. Därefter kommer Gävleborgs län med 11,1 procent och Stockholms län med 10,0 procent.

Lägst andel skolkare har Dalarnas, Jämtlands och Jönköpings län.
- Utvecklingen när det gäller indragna studiebidrag varierar mycket över landet. Det som sticker ut i år är Gävleborgs relativt stora ökning, säger Peter Engberg.

64 procent av samtliga skolkare är pojkar, 36 procent är flickor. Yngre elever får mer sällan sitt studiebidrag indraget på grund av skolk. Det är vanligare att utländska medborgare blir av med studiebidraget jämfört med studerande som är svenska medborgare.

Högre andel vid friskolor

Knappt hälften med indragen studiehjälp får ett återkrav, det betyder att de fått pengar felaktigt och ska betala tillbaka sitt studiestöd. I den här gruppen hamnade 13 procent hos Kronofogden eftersom de inte klarar av att betala tillbaka återkraven. Det är en något högre andel jämfört med föregående år.

Den ogiltiga frånvaron minskar för både fristående skolor och kommunala skolor. Fristående skolor har en ogiltig frånvaro på 9,2 procent. Motsvarande siffra för kommunala skolor är 7,6 procent.

Gymnasieskolorna har till uppgift att rapportera in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid till CSN. Gränsen och praxis har varit i stort sett konstant sedan 2012.


För mer information: Peter Engberg, analytiker CSN, 060-186269, 072-2187212.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 060-186155, 076-1196551.

Skolkstatistik 2019/2020 (filerna är ett utdrag från CSN:s statistikdatabas med officiell statistik):

Totaluppgifter - Hela landet (excel)
Fakta om statistiken 2020 (word) Word, 36 kB.


Hjälpte den här sidan dig?