session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2020-12-13

Högst andel studerande lånar till undervisningsavgifter i Östeuropa och Australien

Merkostnadslånet i studiemedlet är vanligast bland studerande i länder med höga undervisningsavgifter. Högst andel studerande med merkostnadslånet finns i Östeuropa och Australien.

Utlandsstuderande söker ofta om extra lån, så kallade merkostnadslån, utöver ordinarie studiebidrag och studielån. I fjol betalade CSN ut drygt 1 miljard kronor i merkostnadslån till cirka 20 000 studerande utlandet.

Merkostnadslån är vanligast i länder där många studerar vid utbildningar med höga undervisningsavgifter.
- Det är framförallt populärt med merkostnadslån bland studerande i länder i östra Europa, där det är vanligt att studera vid läkarutbildningar, säger Malin Lundquist, analytiker hos CSN.

Låg andel i Finland

Efter Australien tog högst andel studerande merkostnadslån i Slovakien, Bulgarien, Litauen och Lettland. Lägst andel studerande använde merkostnadslån i Finland, Tyskland och Österrike.
- Där studerade endast en tredjedel av de utlandsstuderande med merkostnadslån. I dessa länder har lärosätena vanligtvis en låg undervisningsavgift eller inte någon undervisningsavgift alls, säger Malin Lundquist.

Det finns flera olika merkostnadslån som utlandsstuderande kan ta. Det finns bland annat merkostnadslån för att betala undervisningsavgifter, och ett kompletterande merkostnadslån för levnadsomkostnader för alla utlandsstuderande.

Betalar undervisningsavgifter

CSN ser däremot inget samband mellan andelen som tar merkostnadslånet för levnadsomkostnader och nivån på levnadsomkostnaderna i olika länder. Snarare är det ofta samma studerande som tar de två olika merkostnadslånen.
- Det betyder sannolikt att en del studerande använder delar av merkostnadslånet som egentligen är avsett för levnadsomkostnader till att betala undervisningsavgiften vid lärosäten med höga avgifter, säger Malin Lundquist.

Läs mer om studien

För mer information: Malin Lundquist, analytiker, 060-14 63 04
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare, 076-119 65 51

Fakta - Studien om merkostnadslån

CSN har analyserat data i de egna registren om merkostnadslån, tillsammans med bakgrundsvariabler från SCB. Datat innehåller uppgifter om free-movers som studerade med studiemedel på eftergymnasial nivå 2016/17 - totalt cirka 15 000 studerande. Free-movers är studerande som sätter samman utlandsstudierna helt själv.

Hjälpte den här sidan dig?