session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2020-12-22

CSN föreslår att giltighetstiden för körkortslån förlängs

CSN vill att giltighetstiden för körkortslån förlängs från ett år till tre år. Myndigheten vill även utveckla sin information för att få fler personer att utnyttja lånet. Det redovisas i en ny rapport till regeringen.

I somras fick CSN ett uppdrag från regeringen om att lämna förslag på åtgärder för att förenkla och effektivisera hanteringen av körkortslån.

Bakgrunden till uppdraget är att regeringen tyckt att en förhållandevis liten andel av den anvisade låneramen som CSN fått för körkortslån utnyttjas. Fram till den 1 oktober 2020 har 33 miljoner kronor av den årliga låneramen på 150 miljoner kronor utnyttjats.

Av de drygt 17 500 personer som beviljats körkortslån fram till den 1 oktober 2020, har så många som 6 348 personer (35 procent) inte begärt någon utbetalning av lånet. Orsakerna till detta kan vara många, men det finns tecken på att låntagarna upplevt det som svårt att förstå de olika stegen i processen och att reglerna är restriktiva.

Samverkan om uppdraget

Under hösten har CSN samrått med trafikskolor, Arbetsförmedlingen, Trafikverket, Transportstyrelsen och Sveriges Trafikutbildares riksförbund om eventuella problem och möjliga lösningar. CSN har även skickat ut en enkät till kunder som haft körkortslån.

Av enkätresultatet framgår att en relativt stor del av personerna med körkortslån velat ha längre tid på sig för att ta körkort, eller en möjlighet att ansöka om körkortslån på nytt.

Trafikskolorna vittnar också om att målgruppen för körkortslån har en längre startsträcka och ett stort behov av utbildning, vilket kan göra att det är svårt att hinna med inom den nuvarande giltighetstiden på ett år.
- Genom att förlänga giltighetstiden till tre år bör även de som fått oväntat förhinder som sjukdom, tillfälligt arbete, föräldraskap i början av giltighetstiden få större möjlighet att utnyttja sitt lån, säger Åsa Lindahl, chef för CSN:s rättsavdelning.

Arbetsförmedlingens roll

Arbetsförmedlingen har inte något tydligt uppdrag om att informera om körkortslånet, eller verka för att deras kunder tar körkort. CSN föreslår därför att Arbetsförmedlingen får ett uppdrag att informera om körkortslånet eftersom syftet med körkortslånet är att underlätta vägen till arbete.
CSN lyfter även möjligheter till förbättringar i den egna hanteringen av körkortslån genom att se över den information som ges till läntagare i syfte att göra den tydligare och mera anpassad. Myndigheten lämnar därutöver förslag på utveckling av digitala kommunikationslösningar när möjlighet finns.

Till rapporten - Uppdrag att utreda vissa frågor om körkortslån

För mer information: Åsa Lindahl, rättschef på CSN, 060-18 60 07.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-119 65 51

Fakta körkortslån

Körkortslånet infördes den 1 september 2018. Fram till den 1 oktober 2020 hade 17 500 personer fått lånet. Av dessa är 37 procent kvinnor, 63 procent är män. 62 procent av alla som beviljats lånet är utländska medborgare.Körkortslånet riktar sig till arbetslösa mellan 18 och 47 år som uppfyller vissa villkor. Maxbeloppet är 15 000 kronor. Lånet betalas ut förskottsvis i delbelopp om 5 000 kronor, efter begäran av låntagaren. Innan den första utbetalningen görs kontrollerar CSN att låntagaren har skrivit in sig på en godkänd trafikskola och där uppvisat ett giltigt körkortstillstånd.

Körkortslån får enbart användas för vissa kostnader som uppkommer i samband med utbildning för att ta B-körkort samt kunskapsprov och körprov. Ett beslut om körkortslån är vanligtvis giltigt i ett år.

Hjälpte den här sidan dig?