session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2020-12-29

Skillnader i etableringen på arbetsmarknaden efter komvux

I den nya rapporten "Etablering efter komvux – Studiestödets betydelse" framgår att studerande med studiemedel oftare tar sig in på och når en bättre status på arbetsmarknaden än de utan studiemedel.

- Det finns också skillnader beroende på vilken typ av studiemedel man har, säger Mikael Thid, analytiker på enheten för Kunskap om studiestödet.

Bland dem med studiemedel var andelen etablerade på arbetsmarknaden högst för dem som antingen hade högre bidrag, med eller utan lån, eller hade generellt bidrag i kombination med lån.

De med endast generellt bidrag gick i högre utsträckning vidare till studier efter komvux och var i lägre grad etablerade på arbetsmarknaden.

Studerade yrkesämnen

Studerande med det högre bidraget, oavsett om man tagit lån eller inte, karaktäriserades av att många var äldre än 25 år eller och att många studerade yrkesämnen.
- Det indikerar att dessa vuxenstuderande i stor utsträckning befinner sig i en livssituation där ett jobb är målet med studierna, säger Mikael Thid vid enheten Kunskap om studiestödet.

Andra faktorer spelar in

Det finns också andra faktorer som har en inverkan på arbetsmarknadsetableringen efter studierna på komvux. Utbildningsbakgrund, ålder och studieinriktning har betydelse för utfallet av komvuxstudierna.
- Även ställningen på arbetsmarknaden när de studerande började studera visar sig ha betydelse, säger Mikael Thid.

Dessa faktorer i kombination med de regelverk som styr vilka som får vilken typ av studiemedel indikerar att utfallet på arbetsmarknaden beror till större del av vilka som får de olika typerna av studiemedel än studiemedlet i sig.

Läs rapporten Etablering efter komvux - studiestödets betydelse

Hjälpte den här sidan dig?