session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2020-12-30

Studerande mår sämre i spåren av pandemin

Andelen studerande som uppger att de mår bra eller mycket bra har minskat sedan 2017. Andelen som mår dåligt eller mycket dåligt har samtidigt ökat.
En förklaring till det försämrade läget är pandemin, visar en ny undersökning från CSN.

I oktober 2020 svarade cirka 3 500 studerande med studiemedel på CSN:s frågor om deras hälsoläge. Av de svarande anger 58 procent att de mår bra eller mycket bra. I en motsvarande undersökning från 2017 svarade 67 procent samma sak.

Samtidigt har andelen studerande som anger att de mår dåligt eller mycket dåligt ökat, från 5 procent till 14 procent under motsvarande period. CSN konstaterar att studerande mår sämre än befolkningen i stort.
- Den pågående pandemin är en av flera orsaker till att hälsan upplevs sämre. Utbildningars studieupplägg har förändrats till distansstudier. Det har lett till minskade sociala kontakter mellan de studerande och har för många skapat en känsla av isolering och ensamhet, säger Carl-Johan Stolt, utredare hos CSN.

Stress och oro vanligt

Upplevelsen av olika besvär är fortsatt hög i studerandegruppen. 78 procent av de studerande som svarat på enkäten anger att de upplever trötthet. 70 procent upplever ängslan, oro eller ångest. Bland de som svarat här anger ungefär var femte studerande att besvären är svåra.
- Yngre studerande hänvisar i betydligt högre utsträckning till studiesituationen än till den ekonomiska situationen när de ska ange orsak till hälsobesvären. Äldres studerande upplever lika ofta att ekonomin under studietiden påverkar hälsan negativt, säger Carl-Johan Stolt.

Skillnader mellan yngre och äldre

Undersökningen visar även att det finns skillnader när det gäller kön och ålder i upplevelsen av hälsan. Män upplever att de mår bättre än kvinnor. Yngres upplevda hälsa försämras förhållandevis ofta sedan de började studera, medan äldre oftare har en positiv hälsoutveckling när de börjar studera.
- För yngre kan studierna innebära att man flyttar hemifrån, skaffar sig en egen bostad och en egen ekonomi. Det är ett mycket nytt som kommer med studiestarten som kan bidra till oro och till att hälsan upplevs sämre. Äldre ser oftare studierna som en chans att ta sig vidare i yrkeslivet, vilket kan bidra till att hälsan förbättras, säger Carl-Johan Stolt.

Läs rapporten Studerandes hälsa 2020

För mer information: Carl-Johan Stolt, analytiker CSN, 0480-447287.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-1196551.

Hjälpte den här sidan dig?