session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2021-03-31

Stor påverkan på studielånen under pandemin

Betydligt fler personer har fått nedsättning på studielånen och flyttat fram betalningar under pandemin. Samtidigt har färre låntagare fått påminnelseavgifter och studielån överförda till Kronofogden.
Sammantaget gör CSN därför bedömningen att regelverket för studielån fungerat väl under pandemin.

20 900 fler personer fick nedsättning på studielånen 2020 jämfört med 2019. Totalt fick 185 100 personer nedsättning 2020, 164 200 fick det 2019, visar en ny sammanställning från CSN.

Den viktigaste förklaringen till ökningen är att fler låntagare har valt att fortsätta studera. Det beror bland annat på att arbetslösheten blivit högre och att fribeloppet slopats.

Andelen låntagare som har fått nedsättning har ökat inom alla åldersgrupper, men mest i åldersgruppen som är 29 år eller yngre.
- Betydligt fler personer har dessutom fått nedsättning på grund av synnerliga skäl. Här ser vi en ökning med 4 700 personer mellan 2019 och 2020, säger Malin Lundquist, analytiker vid CSN.

Färre till Kronofogden

Även bland utlandsbosatta låntagare har antalet personer som fått nedsättning ökat. Två länder där nedsättning av årsbeloppen ökade extra mycket är Italien och Spanien.

Samtidigt ökar återbetalningsgraden totalt sett när det gäller studielånen. Framför allt ökar återbetalningsgraden bland utlandsbosatta låntagare, från 75,2 procent 2019 till 78,2 procent år 2020.

Färre personer har dessutom fått sina studielån överförda till Kronofogden, antalet minskade med 5 100 personer mellan 2019 och 2020. Totalt hade 73 600 personer studielån hos Kronofogden den 31 december 2020.

Regelverket har fungerat

Sammantaget gör CSN bedömningen att de regelverk som finns för att anpassa återbetalningen av studielånen utifrån sin egen ekonomiska situation har varit tillräcklig under pandemin.
- Men ju längre låntagarnas ekonomi påverkas av pandemin, desto mer troligt är det att fler kan få problem att betala av sina studielån. Det kan därför hända att vi får se fler effekter av pandemin längre fram, säger Malin Lundquist.

Läs fördjupande artikel om studielånen under pandemin

För mer information: Malin Lundquist, analytiker CSN, 060-146304.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-1196551.

Hjälpte den här sidan dig?