session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2021-04-21

Antalet deltidsstuderande ökar kraftigt

Antalet deltidsstuderande med studiemedel ökade med 35 procent under 2020. Ökningen beror bland annat på att fribeloppsgränsen slopats vilket gör att fler deltidsstuderande kan ta studiemedel samtidigt som de arbetar.

Under 2020 fick 100 200 personer studiemedel för deltidsstudier. Antalet ökade med 26 000 personer jämfört med 2019. Det visar CSN:s nya årsrapport - Studiestödet 2020.
- Personer som studerar på deltid tar förhållandevis sällan studiemedel och har ofta arbete som huvudsaklig inkomstkälla. Avskaffandet av fribeloppsgränsen gjorde därför att fler kunde ta studiemedel för deltidsstudier vid sidan av ett arbete, säger Malin Lundquist, analytiker på CSN.

Störst ökning på eftergymnasial nivå

Störst var förändringen på eftergymnasial nivå där antalet deltidsstuderande ökade med 49 procent jämfört med föregående år. På grundskole- och gymnasienivå ökade antalet deltidsstuderande med 19 respektive 24 procent.

Antalet studiemedelstagare ökade kraftigt i fjol med 56 400 personer till 559 300 personer, en rekordnivå. Ökningen kan bland annat förklaras av covid-19-pandemin, då pandemin medförde en vikande konjunktur och högre arbetslöshet.

Antalet personer som studerar vid fristående kurser ökade kraftigt under 2020 – till totalt 76 500 personer. Det är en ökning med 22 400 personer, eller 42 procent, jämfört med 2019. Drygt en femtedel av alla som studerar på högskola eller universitet läser på fristående kurser.
- En förklaring till ökningen kan vara att antalet studerande på sommarkurser ökade under 2020 som en följd av pandemin, säger Malin Lundquist.

Färre med extra tillägg

För fjärde året i rad blev det fler studerande med studiebidrag på gymnasiet under 2020 – till totalt 431 900 personer. Det beror på att de ungdomskullarna har blivit större.

Däremot minskade antalet studerande som fick extra tillägg kopplat till studiehjälpen på gymnasiet kraftigt under 2020. Extra tillägg är ett stöd som går till studerande på gymnasiet vars familjer har låga inkomster.
Under året gavs extra tillägg till 21 400 studerande i Sverige, vilket är en minskning med 31 procent jämfört med 2019. Utbetalningarna minskade med 54 miljoner kronor (30 procent) till 125 miljoner kronor.
- En förklaring till minskningen är att många som kommit till Sverige som ensamkommande barn under 2015 nu börjar bli för gamla för att få studiehjälp, säger Malin Lundquist.

Läs rapporten Studiestödet 2020

För mer information: Malin Lundquist, analytiker CSN, 060-146304.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-1196551.

Hjälpte den här sidan dig?